10
Maj
Poprawiono: 10 maj 2022
Utworzono: 10 maj 2022

Ikona PDF 50Zapytanie ofertowe - dostawa okien 2022

Ikona PDF 50Załącznik nr 1 - zestawienie stolarki - dom katechetyczny - 1

Ikona PDF 50Załącznik nr 2 - zestawienie stolarki - budynek plebani

03
Sie
Poprawiono: 03 sierpień 2021
Utworzono: 03 sierpień 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Termomodernizacja obiektów parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu”. Ikona PDF 50

Do góry