Sakrament Małżeństwa

Znaczenie sakramentu

Jezus powiedział: «Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.» (Mt 19, 4 – 6).
Ja [N.] biorę ciebie [N.] za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci. (Obrzędy sakramentu małżeństwa)
Sakrament małżeństwa sprawia, że miłość dwojga ludzi zostaje wzmocniona i uświęcona przez Boga, treść przysięgi małżeńskiej może stać się treścią ich życia.
Kobieta i mężczyzna sami udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Obiecują sobie miłość i wierność oraz wyrażają gotowość przyjęcia i wychowania dziecka. Wiążą życie ze sobą nawzajem oraz z Bogiem, który zawsze będzie między nimi obecny, otaczając ich małżeństwo swoją opieką.
Zawarcie sakramentu małżeństwa oznacza, że małżonkowie będą iść wspólnie przez życie i pozostaną przy sobie w dobrych i złych chwilach. Ważne, by nie zapominać, że nadrzędnym celem sakramentu jest osiągnięcie zbawienia, a więc małżonkowie powinni się wspierać w swojej drodze do świętości.

Ślub w katedrze opolskiej krok po kroku:

1. Pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej
Na rok przed planowanym ślubem przyszli małżonkowie powinni udać się do kancelarii parafialnej. Na spotkaniu zostanie ustalony termin ślubu i młodzi zostaną poinformowani o wszystkich formalnościach związanych z przygotowaniem do ślubu.
2. Kurs przedmałżeński
Narzeczeni muszą odbyć kurs przedmałżeński. Nauki można odbyć również przy katedrze po wcześniejszym skontaktowaniu się z Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Opolskiej (www.dr.opole.pl)
3. Wizyta w poradni rodzinnej
Przyszli małżonkowie powinni uczestniczyć w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.
4. Złożenie dokumentów i spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej
Trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii parafialnej, przedkładając następujące dokumenty:
• Dowód osobisty.
• Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny ze skutkami prawno-cywilnymi) powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Pamiętać należy, że dokumenty te ważne są tylko sześć miesiące od daty ich wystawienia.
• aktualne świadectwo chrztu (wydawane przez parafię miejsca chrztu i nie starsze niż 3 miesiące) z adnotacją o sakramencie bierzmowania.
• Zaświadczenie o katechizacji (ostatnie świadectwo szkolne).
Następnie odbędzie się rozmowa kanoniczna z duszpasterzem – zostanie spisany protokół przedślubny. Przed jego rozpoczęciem odbywa się wspólna modlitwa i złożenie przysięgi.
5. Spowiedź przedślubna
W trakcie przygotowań do ślubu należy przynajmniej dwukrotnie przystąpić do spowiedzi i poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.
6. Zapowiedzi
Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa jest podawana do wiadomości publicznej w parafiach narzeczonych. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie stanu wolnego przyszłych małżonków i wykluczenie ewentualnych przeszkód zawarcia małżeństwa.
7. Spotkanie z duszpasterzem
Tuż przed ślubem należy spotkać się z duszpasterzem, który sprawdzi, czy dopełnione zostały formalności i omówi sprawy organizacyjne związane z liturgią udzielenia sakramentu małżeństwa.

Ważne kwestie dotyczące organizacji ceremonii ślubnej:

• W sprawie oprawy muzycznej należy skontaktować się z parafialnym organistą. Jeśli narzeczeni chcą zaangażować dodatkowych wokalistów lub instrumentalistów, są zobowiązani uzgodnić to wcześniej z księdzem w kancelarii oraz z organistą. Ślub kościelny jest celebracją liturgiczną i jego oprawa muzyczna (repertuar i dobór instrumentów) musi być zgodna z prawem liturgicznym Kościoła.
• W sprawie wystroju katedry należy skontaktować się z Siostrą prowadzącą katedralną zakrystię.
• Fotografowie i kamerzyści przed rozpoczęciem liturgii powinni przyjść do zakrystii, żeby uzgodnić z księdzem zasady pracy. Także oni muszą pamiętać, że uczestniczą w obrzędach religijnych oraz uszanować sakralność miejsca.
• W celu zadbania o wnętrze i obejście katedry prosimy o nie używanie po ślubie confetti itp.

Do góry