Wspólnoty

Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) – wspólnota skupiająca ministrantów i lektorów, którzy służą przy ołtarzu na chwałę Bożą. Przygoda z LSO na ogół rozpoczyna się od I Komunii św. i może trwać przez całe życie. Spotkania formacyjne grupy odbywają się w soboty o godz. 9.00 w Domu parafialnym. Opiekunem ministrantów i lektorów jest ks. Jakub. Wszystkich chętnych chłopców i młodzieńców zapraszamy do tej zaszczytnej służby ołtarza.

Dzieci Maryi (Marianki) – to grupa dziewcząt, które naśladując Maryję, pragną służyć samemu Panu Bogu. Do wspólnoty Dzieci Maryi może należeć każda dziewczyna od najmłodszych lat, tak więc zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Spotkania prowadzi s. M. Dawida w soboty o godz. 11.00. Opiekunem duchowym Marianek jest ks. Jakub.

Grupa Młodzieżowa – pragnie formować swoje życie w duchu katolickim. Na cotygodniowych spotkaniach czytamy Pismo Święte, prowadzimy dyskusje, oglądamy wartościowe filmy, pogłębiamy na modlitwie naszą duchowość. Czekamy na Was, młodych, w każdy piątek o 19.15 w Domu parafialnym. Opiekunem wspólnoty jest ks. Patryk.

Róże różańcowe – skupiają wszystkich członków żywego różańca z naszej katedralnej parafii. Róża liczy 20 osób, które codziennie odmawiają po jednej dziesiątce różańca. W naszej parafii istnieje pięć róż. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 16.00 odbywa się wymiana tajemnic różańcowych. Wszystkich chętnych do podjęcia modlitwy różańcowej w kolejnej Róży prosimy o kontakt z ks. Szymonem.

Parafialny zespół „Caritas” – to osoby, które angażują się w charytatywną pomoc potrzebującym naszej parafii. Biuro parafialnego zespołu „Caritas” jest otwarte w każdą środę od godz. 15.00. Przewodniczącą zespołu jest p. Helena Malisz, a duchowym opiekunem jest ks. Proboszcz.

Zespół muzyczny Afar – to pełni entuzjazmu młodzi ludzie, którzy swoim śpiewem chcą wielbić Pana Boga. Szefem zespołu jest Dariusz Sandecki, a opiekunem duchowym jest ks. Patryk.

Wieczernik miłosierdzia – wspólnota skupiona wokół idei Bożego miłosierdzia. Zapraszamy na koronkę do Bożego miłosierdzia w każdy czwartek o godz. 15.00 oraz w niedziele o godz. 15.50. Moderatorem grupy jest p. Sabina i ks. Jakub.

Schola parafialna – wspólnota dziewcząt i kilku osób dorosłych, którzy chcą śpiewem chwalić Pana Boga. Schola parafialna posługuje na Mszach św. familijnych (niedziela godz. 12.00). Spotkania prowadzi s. Renata w niedzielę o godz. 11.00 (przed Mszą św. familijną) w domu parafialnym. Zapraszamy dziewczęta do podjęcia tej zaszczytnej posługi. Duchowym opiekunem wspólnoty jest ks. Szymon.

Wspólnota Krwi Chrystusa – propaguje duchowość zaczerpniętą od św. Kaspra del Bufalo, ukazującą zbawczą ofiarę Chrystusowej męki dla całego świata. Spotkania odbywają się w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 15.30 w Domu parafialnym. Opiekunem wspólnoty jest p. Genowefa i ks. Jakub.

Chór parafialny – od kilkudziesięciu lat uświetnia swoim śpiewem najważniejsze uroczystości roku liturgicznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do zasilenia naszego parafialnego chóru. Próby odbywają się w środy i w piątki o godz. 18.00 w domu parafialnym. Dyrygentem chóru jest p. Józef Chudalla, a opiekunem duchowym ks. Proboszcz.

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jacka – to wspólnota pełnych entuzjazmu młodych ludzi, którzy poprzez formacyjno-modlitewne spotkania pragną pogłębiać swoją wiarę i wielbić Pana Boga. Wspólnota prowadzi kursy ewangelizacyjne dedykowane dla chętnych w różnych miejscach diecezji. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.15 w Domu parafialnym. Opiekunem diecezjalnym jest ks. Janusz, a opiekunem parafialnym jest ks. Szymon.

Legion Maryi – wspólnota wielbiąca Maryję różańcem i pogłębiająca swoją duchowość poprzez modlitwy wypracowane przez legionistów. Spotkania formacyjne odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00 w domu parafialnym. W każdą sobotę o godz. 8.30 w katedrze wspólnota odmawia różaniec i Godzinki o NMP. Opiekunem jest p. prof. Wanda Laszczak oraz ks. Patryk.

Apostolstwo Dobrej Śmierci – modli się w intencjach ludzi chorych, umierających, cierpiących, przeżywających różnorakie kryzysy. Wspólnota prowadzi modlitwy w każdy poniedziałek o godz. 17.45. Zelatorką wspólnoty jest p. Małgorzata. Opiekunem duchowym jest ks. Józef Mucha.

Arcybractwo Matki Bożej Pocieszenia – w czwartą niedzielę miesiąca wspólnota spotyka się na Mszy św. o godz. 16.00, a po Mszy św. – spotkanie modlitewne. Opiekunem duchowym jest ks. Patryk.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. – to kilkunastu mężczyzn zaangażowanych w posługę ołtarza. Ich służba polega na wspomaganiu kapłanów przy udzielaniu Komunii św. oraz zanoszeniu Komunii św. do chorych (na ogół w niedziele). Opiekunem nadzwyczajnych szafarzy jest ks. Szymon.

Wolontariusze - to grupa dla osób, które pragną w swoim życiu otworzyć się na uczynki miłosierdzia wobec chorych, samotnych i ubogich. Wolontariusze spotykają się przy parafii w każdy czwartek o 19.15 w Domu parafialnym, a ich polem działania są szpitale, Domy Pomocy Społecznej itp. Opiekunem grupy jest ks. Szymon. Serdecznie zapraszamy zarówno młodzież jak i dorosłych do dzielenia się swoim sercem.

Do góry