Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

4 grudnia – II NIEDZIELA ADWENTU
- Kolekta przeznaczona na utrzymanie seminarium duchownego i pozo-stałych instytucji diecezjalnych. Natomiast przed katedrą zbiórka do skarbon na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać wszystkim troszczącym się duchowo i materialnie o Kościół.
- 12.00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św.
- Po Mszy św. o godz. 16.00 nastąpi wymiana tajemnic różańcowych.
- 17.45 – nieszpory adwentowe z adoracją w ciszy.

5 grudnia – poniedziałek
- 20.00 – roraty dla zabieganych.

8 grudnia – czwartek – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
- W tym dniu przypada 80. rocznica męczeńskiej śmierci naszego bł. parafianina o. Alojzego Ligudy.
- 12.00–13.00 – GODZINA ŁASKI – nabożeństwo.
- O godzinie 19.30 spotkanie Rady Parafialnej na plebanii
- 20.00 – roraty dla zabieganych.

9 grudnia – piątek
- 20.00 – roraty dla młodzieży

10 grudnia - sobota
- 7.00 – modlitwa za wstaw. MB Opolskiej z prośbą o zachowanie toż-samości chrześcijańskiej w Europie i naszej Ojczyźnie (dziesiątka ró-żańca św.).
- O godzinie 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu świę-cenia biskupie ks. Waldemara Musioła. Pamiętajmy o modlitwie za na-szego nowego biskupa pomocniczego.
- 17.45 – Nabożeństwo maryjne.

11 grudnia – III NIEDZIELA ADWENTU
- Kolekta gospodarcza przeznaczona na dalszą renowację naszej katedry. Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary.
- 12.00 – Msza św. w intencji rocznych dzieci. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
- 17.45 – nieszpory adwentowe z adoracją w ciszy.

- Rozpoczęliśmy Adwent. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na RORATY:
- 6.30 – roraty z nauką dla dorosłych.
- 17.30 – roraty szczególnie przeznaczone dla dzieci.
- W poniedziałki i czwartki o 20.00 – roraty dla zabieganych.
- W piątki (9 i 16 XII) o 20.00 – roraty dla młodzieży.

- Nasza parafia organizuje wyjście do kina na film pt. Medjugorie. Seans odbędzie się 4 grudnia, czyli dzisiaj o godz. 18.30.

- Rada Parafialna przy opolskiej katedrze zaprasza wszystkich parafian do udziału w konkursie na najciekawszą bombkę bożonarodzeniową. Bombki będą oceniane w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, szkoła średnia i dorośli. Prace na konkurs proszę składać do specjalne-go pudełka w kościele św. Sebastiana do 20 grudnia 2022 r. Prace pro-szę podpisać imieniem i nazwiskiem, proszę podać również wiek auto-ra. Bombkę najlepiej proszę umieścić w opakowaniu (woreczek folio-wy, pudełko), żeby nie uległa zniszczeniu. Czekają atrakcyjne nagro-dy.

- Z tyłu kościoła można nabyć opłatki i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ponadto jest możliwość ich nabycia w zakrystii lub kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Cena dużej świecy 15 zł, a małej 7 zł. Dochód ze świec Caritas przeznaczony jest na pomoc dzieciom.

- W III niedzielę Adwentu (11 grudnia) dzieci Maryi będą rozprowadzać pierniki świąteczne.

- We wtorek 6 grudnia podczas Mszy Świętej o 17.30 będzie spotkanie ze Świętym Mikołajem.

- Kolejne spotkania formacyjne dla dzieci komunijnych i ich rodziców odbędą się 8 grudnia (PSP 7 i 21) oraz 15 grudnia (PSP 8 i TAK) o godz. 17.00 (nabożeństwo z wręczeniem medalików z wi-zerunkiem NMP), a następnie Msza św.

- Zależy nam, by remont naszej katedry posuwał się możliwie jak naj-szybciej. Chętnych do pomocy w pracach wykopaliskowych prosimy o kontakt z panią archeolog, tel. 608 691 912.

- Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Austrii i Bawarii w terminie od 10 do 17 lipca 2023 roku. W programie m.in. zwiedzanie Wiednia, Salzburga, Dachau (miejsce męczeńskiej śmierci naszego parafianina o. Alojzego Ligudy), Monachium, Altötting oraz zamków bawarskich i malowniczych alpejskich miejscowości. Szczegóły i zapisy w kancela-rii parafialnej.

- W tym roku planujemy przeprowadzić tradycyjne odwiedziny duszpa-sterskie w domach naszych parafian, którzy wyrażą taką wolę. W naj-bliższym czasie podamy plan kolędy i wtedy będzie można się zapi-sać.
Niedługo więcej szczegółów.

 

Do góry