Dotacja na odnowę Katedry

Dnia 26 listopada 2018 roku w Kurii Diecezjalnej w Opolu, w obecności biskupa opolskiego Andrzeja Czai, prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego oraz zaproszonych gości Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła wraz z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Szymonem Ogłazą oraz ks. Waldemarem Klingerem, proboszczem parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, podpisali umowę o przyznaniu dotacji na renowację Katedry Opolskiej. Wysokość dotacji wynosi 1 200 000,00 zł. przy wkładzie własnym parafii w wysokości 800 000,00 zł. 

 

Do góry