Zarząd Kapituły

W skład Zarządu Kapituły wchodzą:

 1. ks. bp Paweł Stobrawa – biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej
 2. ks. dr Ginter Żmuda – ekonom Kurii Diecezjalnej w Opolu, Prezes Zarządu Kapituły
 3. ks. prof. dr hab. Piotr Maniurka – dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu
 4. mec. Marian Jagielski - prawnik Kurii Diecezjalnej w Opolu
 5. p. Adam Feusette – lider Kapituły
 6. p. Mateusz Magdziarz – dyrektor TVP3 Opole
 7. p. Krzysztof Zyzik – redaktor naczelny Nowej Trybuny Opolskiej
 8. prof. dr hab. Marek Masnyk – rektor Uniwersytetu Opolskiego
 9. prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja – były rektor Uniwersytetu Opolskiego 
 10. prof. dr hab. Marek Tukiendorf – rektor Politechniki Opolskiej  Ś. P.
 11. prof. dr hab. Marian Duczmal – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 
 12. p. Karol Cebula – biznesmen - Ś.P.
 13. p. Henryk Galwas – prezes Opolskiej Izby Gospodarczej 
 14. p. Marian Berman – Stowarzyszenie CRUX
 15. ks. dr prałat Zygmunt Lubieniecki – proboszcz parafii Świętego Józefa w Opolu 
 16. p. Krystian Kobyłka – dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Opolu
Do góry