Informacja o Kapitule Odnowy Katedry Opolskiej

Każda społeczność posiada miejsca szczególnej wartości, które określają jej tożsamość, są ważne dla historii, kultury i wiary. Jednym z ważniejszych świadków tysiącletniej kościelnej historii miasta Opola jest kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Katedra Biskupa Opolskiego. Kościół ten jest nie tylko wizytówką parafii, miasta i Opolszczyzny, ale przede wszystkim szeroko pojętym dobrem kultury narodowej, znaczącym pomnikiem architektonicznym Śląska Opolskiego, z którym związana jest historia herbu miasta Opola. Jego najstarszy obraz wyrzeźbiony został na ośmiokątnej późnogotyckiej chrzcielnicy z drugiej połowy XV w., będącej niemym świadkiem niezliczonych pokoleń chrześcijan, którzy zostali w tymże kościele ochrzczeni.

Od wielu lat parafia Podwyższenia Krzyża Świętego podejmuje liczne prace konserwatorskie w trosce o tę zabytkową budowlę. Wnętrze Katedry oraz jej mury zewnętrzne są w bardzo złej kondycji technicznej. Stan cegieł elewacji zewnętrznej zagraża wręcz bezpieczeństwu osób nawiedzających świątynię. Kamienne maswerki okien w wyniku postępującego niszczenia kamienia tracą swoją formę rzeźbiarską. Aby zintensyfikować działania konserwatorskie i renowacyjnej 1 stycznia 2015 roku została powołana Kapituła Odnowy Katedry Opolskiej, której celem jest wsparcie działań promujących ideę odnowy zabytkowego kościoła.

Wszyscy członkowie Kapituły Odnowy Katedry Opolskiej działają na zasadach wolontariatu. Zasadniczym celem działania Kapituły jest nie tylko pozyskiwanie środków finansowych na rzecz renowacji Katedry Opolskiej, ale przede wszystkim promocja wspólnego dziedzictwa, jakim jest ta zabytkowa świątynia. Zatem odnowa ma obejmować zarówno mury kościoła, jak i naszą świadomość rangi i roli Katedry Opolskiej w lokalnej społeczności.

Z szacunku dla przeszłości – zadbajmy o przyszłość!

Plik do pobrania: Dekret (PDF)

 

Kościół katedralny jest Matką wszystkich kościołów w diecezji. Stąd też zwracamy się do Państwa z prośbą o zrozumienie i wsparcie działań parafii katedralnej oraz powołanej Kapituły, wiedząc, że kościół ten jest naszym wspólnym dziedzictwem duchowym, kulturowym i historycznym. Niech nasza troska o odnowę opolskiej Katedry będzie wyrazem wielkiej wdzięczności dla pokoleń, które uświęcały się w tym kościele, ale również odzwierciedleniem naszej wiary, którą odpowiedzialnie chcemy przekazać następnym pokoleniom.

Zachęcamy do współtworzenia Kapituły Odnowy Katedry Opolskiej poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa i przesłanie jej na adres:

Kuria Diecezjalna
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole

Pliki do pobrania: Deklaracja1 (PDF), Deklaracja2 (PDF), Deklaracja3 (PDF)

 

Do góry