Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja domu katechetycznego oraz plebanii parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu”

on 07 lipiec 2022
Utworzono: 07 lipiec 2022
Do góry