Ogłoszenie o zamówieniu na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja domu katechetycznego oraz plebanii parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

on 02 czerwiec 2022
Poprawiono: 02 czerwiec 2022
Utworzono: 02 czerwiec 2022

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - inspektor nadzoru

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.06.2022 r. o godz. 12:00

 

Do góry