Zakup i dostawa okien i drzwi dla potrzeb realizacji projektu termomodernizacji obiektów parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

on 10 maj 2022
Poprawiono: 01 czerwiec 2022
Utworzono: 10 maj 2022

Ikona PDF 50Zapytanie ofertowe - dostawa okien 2022

Ikona PDF 50Załącznik nr 1 - zestawienie stolarki - dom katechetyczny - 1

Ikona PDF 50Załącznik nr 2 - zestawienie stolarki - budynek plebani

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Do góry