Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy elewacji zewnętrznej wieży południowej „B” oraz dolnej części międzywieża Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

on 16 marzec 2022
Poprawiono: 16 marzec 2022
Utworzono: 16 marzec 2022

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej Ikona PDF 50

Do góry