Informacja z otwarcia i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie prac konserwatorskich i termomodernizacyjnych okien witrażowych Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu oraz Kościoła pw. Św. Sebastiana w Opolu”

on 05 listopad 2021
Poprawiono: 05 listopad 2021
Utworzono: 05 listopad 2021

Informacja z otwarcia oferty Ikona PDF 50

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ikona PDF 50

Do góry