Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonanie prac konserwatorskich i termomodernizacyjnych okien witrażowych Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu oraz Kościoła pw. Św. Sebastiana w Opolu”

on 21 październik 2021
Poprawiono: 21 październik 2021
Utworzono: 21 październik 2021

Treść ogłoszenia do pobrania: Ikona PDF 50

Do góry