Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie czterech projektów budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu”.

on 15 wrzesień 2021
Poprawiono: 15 wrzesień 2021
Utworzono: 15 wrzesień 2021

Treść zawiadomienia: Ikona PDF 50

Do góry