Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie czterech projektów budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu”.

on 02 wrzesień 2021
Poprawiono: 02 wrzesień 2021
Utworzono: 02 wrzesień 2021

Treść ogłoszenia do pobrania: Ikona PDF 50

Do góry