Misje 2015

on 14 październik 2015
Utworzono: 14 październik 2015

Baner misje swiete katedra 500 100

Szanowni, Kochani Parafianie!
Nadszedł czas misji świętych. Ostatnie odbyły się 10 lat temu (od 2 do 9 października 2005 r.).Misje są czasem intensywnego siania słowa Bożego, które ma moc wzbudzenia wiary.

Wszyscy widzimy, że w nasze życie osobiste i społeczne zakradło się wiele zła. Zachodzi potrzeba reform, naprawy. Wiele programów takiej naprawy oferują politycy i zwyczajni ludzie. Jednak niektórzy już nie wierzą w żadne przemiany, inni chcieliby przemieniać wszystkich i wszystko – ale wokoło siebie. A przecież jakaś cząstka zła, która czyni naszą codzienność trudną, znajduje się w każdym z nas… Potrzeba więc powszechnego nawrócenia na właściwą drogę. Na-wrócenie jest trudnym procesem. Zdarza się, że najtrudniej nawrócić kogoś, kto uważa, że jemu nie potrzeba żadnego nawrócenia. Tymczasem nikt z nas nie jest „gotowym” chrześcijaninem. Wciąż trzeba się nim stawać. Jak to czynić? Odpowiedzi będziemy szukać w Ewangelii, której wskazania przybliżą nam kapłani ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
Kochani Parafianie! W najbliższych dniach, od 18 do 25 października, Bóg daje nam okazję, byśmy poznali drogę piękniejszego człowieczeństwa. Wystarczy otworzyć serce i uszy. My, Wasi duszpasterze, zapraszamy do udziału na naukach, modlitwach i praktykach misyjnych. Wszystkich mieszkańców Parafii katedralnej zachęcamy słowami świętego Papieża Jana Pawła II:

„Otwórzcie drzwi Odkupicielowi!”

Wielki teolog XX wieku, Karl Rahner,mówił: „Kto wie, czy nie bywa tak, że gubi się własną duszę przez to, że się nie dbało o duszę drugiego człowieka”. W podobnym tonie przed wiekami nauczał św. Jan Chryzostom, wielki Ojciec Kościoła, gdy pisał: „Nie mogę uwierzyć w zbawienie kogoś, kto nie pracuje nad zbawieniem swego bliźniego”. Niech wiec każdy z nas, wedle możliwości swojego stanu, zawodu, środowiska, postara się kogoś przybliżyć do Boga!
Prosimy o wielką modlitwę w intencji skuteczności Misji parafialnych. Liczymy na modlitwę Sióstr i Braci złożonych chorobą lub starością. Liczymy na modlitwę sióstr zakonnych, na modlitwę rodzin, na żarliwą modlitwę każdego wierzącego człowieka.

Plan rekolekcji jest opublikowany na afiszach w gablotkach, w internecie (poniżej...), a także rozpowszechniony w naszym parafialnym pisemku „Wieści Katedralne”.

Serdecznie zapraszamy na spotkania w Katedrze Opolskiej i pozdrawiamy.
Wasi duszpasterze: ks. Edmund Podzielny, ks. Sylwester Pruski, ks. Robert Józef, ks. Daniel Nowak

 

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH
w Parafii Katedralnej Podwyższenia Krzyża Świętego
w Opolu w dniach od 17 do 25 października 2015 r.

SOBOTA – 17 października
18.30 – Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Misji Świętych z obrzędem wprowadzenia

NIEDZIELA – 18 października – dzień rozpoczęcia Misji Świętych
6.00 – Msza św. z nauką misyjną
7.30 – Msza św. z nauką misyjną
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
10.30 – Msza św. z nauką misyjną
12.00 – Msza św. z nauką misyjną
16.00 – Msza św. z nauką misyjną
17.45 – Nabożeństwo misyjne
18.30 – Msza św. z nauką misyjną
Po Mszy św. – I NAUKA MISYJNA DLA MŁODZIEŻY zakończona Apelem Maryjnym

PONIEDZIAŁEK – 19 października – Dzień osobistej refleksji
6.00 – Msza św. z nauką misyjną /radiowa/
8.45 – Modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
16.30 – Spotkanie misyjne dla dzieci
17.30 – Adoracja Najświętszego Saramentu - nabożeństwo misyjne
18.30 – Msza św. z nauką misyjną
Po Mszy św. – NAUKA MISYJNA DLA KOBIET zakończona Apelem Maryjnym

WTOREK – 20 października – Dzień żywej wiary. Na Msze św. prosimy przynieść świece. Podczas Mszy św. nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i sakramentu bierzmowania
6.00 – Msza św. z nauką misyjną /radiowa/
8.45 – Modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
16.30 – Spotkanie misyjne dla dzieci
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu - nabożeństwo misyjne
18.30 – Msza św. z nauką misyjną
Po Mszy św. – NAUKA STANOWA DLA MĘŻCZYZN zakończona Apelem Maryjnym

ŚRODA– 21 października – Dzień przebaczenia i pojednania – dzień spowiedzi misyjnej (okazja do spowiedzi w godzinach od 6.00 do 19:00, dzieci - od 16:00).
6.00 – Msza św. z nauką misyjną /radiowa/
8.45 – Modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z udziałem osób starszych, chorych z udzieleniem sakramentu chorych i z błogosła-wieństwem lurdzkim
16.30 – Spotkanie misyjne dla dzieci
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu - nabożeństwo misyjne
18.30 – Msza św. z nauką misyjną
Po Mszy św. – II NAUKA MISYJA DLA MŁODZIEŻY zakończona Apelem Maryjnym

CZWARTEK– 22 października – Dzień rodziny chrześcijańskiej
6.00 – Msza św. z nauką misyjną /radiowa/
8.45 – Modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką misyjną i UROCZYSTOŚĆ MISYJNA DLA MAŁŻONKÓW – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo do Świętej Rodziny
18.30 – Msza św. z nauką misyjną – UROCZYSTOŚĆ MISYJNA DLA MAŁŻONKÓW – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
Po Mszy świętej błogosławieństwo rodzin zakończone Apelem Maryjnym

PIATEK – 23 października – Dzień pamięci o nieobecnych - dzień Krzyża
6.00 – Msza św. z nauką misyjną /radiowa/
8.45 – Modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką misyjną i nabożeństwo Drogi Krzyżowej
17.30 – Nabożeństwo wdzięczności Bogu za zmarłych przodków, którzy przekazali nam życie, wiarę, wywalczyli wolność - procesja modlitewna wokół katedry
18.30 – Msza św. z nauką misyjną
Po Mszy św. modlitwy ekspiacyjne, wynagradzające Majestatowi Bożemu za grzechy parafii i ojczy-zny, zakończone Apelem Maryjnym

Sobota – 24 października – Dzień poświęcony Matce Najświętszej i św. Józefowi
6.00 – Msza św. z nauką misyjną /radiowa/
8.45 – Modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
11.00 – NABOŻEŃSTWO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH z błogosławieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym
17.30 – Adoracja Najświętszego Saramentu - nabożeństwo misyjne
18.30 – Msza św. z nauką misyjną; po Mszy św. dalszy ciąg Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Od godz. 20.15 koncert medytacyjny przed Najświętszym Sakramentem, następnie procesja z lampio-nami wokół katedry zakończona Apelem Maryjnym, podczas którego dokonamy Zawierzenia parafii Najświętszej Rodzinie z Nazaretu

NIEDZIELA – 25 października – Dzień zakończenia Misji Świętych
6.00 – Msza św. z nauką misyjną
7.30 – Msza św. z nauką misyjną
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
10.30 – Msza św. z nauką misyjną
12.00 – Msza św. z nauką misyjną
16.00 – Msza św. z nauką misyjną
17.45 – Różaniec
18.30 – Uroczysta Msza św. na zakończenie Misji Świętych
Po Mszy św. nabożeństwo zakończenia Misji Świętych: procesja do „Krzyża misyjnego”, odnowienie przyrzeczeń Krzyżowi Świętemu, adoracja „Krzyża misyjnego”, błogosławieństwo apostolskie.

MODLITWA W INTENCJI MISJI ŚW.
O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które odbędą się
w naszej parafii. Spraw łaskawie, żeby te Misje Święte przyniosły Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: "Przyjdź Królestwo Twoje!"
Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć te Misje święte. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko wła-snej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie.
Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii.

Święta Rodzino z Nazaretu – Jezu, Maryjo, Józefie dopomagajcie nam i ratujcie nas. Amen.

Do góry