Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Katedry Opolskiej CRUX- zaproszenie2021

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Katedry Opolskiej CRUX uprzejmie informuję, że w dniu 12 czerwca 2021 r (sobota) odbędzie się Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w Opolu, w Sali na Plebanii Katedry Opolskiej o godzinie 10.00 (pierwszy termin) lub o godz.10.15 (drugi termin).

Porządek Zebrania

1/ przyjęcie porządku Walnego Zebrania,

2/ wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,

3/ stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,

4/ przedstawienie sprawozdań z działalności w 2020r, w tym sprawozdania finansowego i z działalności Zarządu oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

5/ dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami,

6/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020,

7/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020,

8/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020,

9/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Sądu Koleżeńskiego za rok 2020,

10/ przedstawienie propozycji dalszego rozwoju działalności Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie pozyskiwania funduszy dla remontu Katedry Opolskiej,

11/ uzupełniające wybory do władz Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

12/ zakończenie zebrania.

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej www.katedraopolska.pl można zapoznać się z dokumentami, które będą przedmiotem Zebrania.

Z uwagi na ważność przewidzianych punktów obrad, bardzo proszę o wzięcie udziału w Zebraniu.

Zwracam się także z gorącą prośbą o dokonywanie wpłat składek członkowskich - zaległych i bieżących - w wysokości 60 zł rocznie na numer konta 06 2030 0045 1110 0000 0418 9330.

Istnieje także możliwość dokonania wpłaty składki członkowskiej przed Walnym Zebraniem.

Z poważaniem

Ks. Dr Waldemar Klinger
Prezes Zarządu

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie - Zarząd CRUX 2020 - Projekt 12.04.21

WNIOSKI do realizacji na ZZC 20.062020

Prot. WZC 20.06.2020

Do góry