Sakrament Małżeństwa


Wskazania dla narzeczonych chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Nauki przedmałżeńskie.
Małżeństwo to wielka decyzja. Mogą się na nią odważyć ci, którzy mają wielką wiarę. Trzeba więc zapytać siebie o to czy wierzę, czy zachowuję wiarę, czy ją rozwijam i jestem w społeczności wierzących czyli w Kościele. Najważniejsze zaś pytanie brzmi: Dlaczego chcę zawrzeć ślub w Kościele (i nie chodzi tutaj o świątynię ale właśnie o wspólnotę). Gdzie szukać odpowiedzi na te pytania? Z pomocą przychodzą dobrze przeżyte nauki przedślubne. W Opolu i naszej diecezji jest kilka możliwości:
1.    Nauki przedmałżeńskie w Domu Katechetycznym przy katedrze w formie czterech spotkań odbywających się w czwartki o godz. 19:00. Nauki te można rozpocząć w dowolny czwartek zgłaszając się bezpośrednio przed pierwszą nauką do prowadzącego. Należy uczestniczyć w czterech kolejnych naukach i do tego odbyć spotkanie w poradni przedmałżeńskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać w ramach niniejszych nauk.
2.    Wieczory dla zakochanych oraz Rekolekcje dla narzeczonych to programy przygotowujące do sakramentu małżeństwa. W obu programach podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich. Więcej szczegółów i terminy na:  www.spotkaniamalzenskie.opole.pl/wieczory-dla-zakochanych/.
3.    Weekendowe kursy dla narzeczonych w ośrodku diecezjalnym w Raciborzu Miedoni lub w Nysie - szczegóły na : www.miedonia.pl i www.ddf.nysa.pl w zakładce "Kursy dla narzeczonych".
Nauki przedmałżeńskie prowadzone są także przy innych parafiach.

Zgłoszenie ślubu.
Narzeczeni chcący zawrzeć związek małżeński powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej ok. 3 miesiące przed terminem ślubu i przedstawić następujące dokumenty:
1.    metrykę chrztu, w której odnotowany będzie sakrament bierzmowania. Metryka nie może być starsza niż 6 miesięcy;
2.    dowód osobisty;
3.    świadectwo lub dyplom ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej lub zawodowej), jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia katechizacji można to zrobić przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu;
4.    jeżeli narzeczeni nie zawarli jeszcze ślubu cywilnego i chcą zawrzeć tzw. "ślub konkordatowy", to należy przedstawić wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wyłączajacych zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od momentu wydania;
5.    należy podać imiona (obydwa) i nazwiska świadków ślubu, którzy powinni być pełnoletni;
6.    miejsce i termin zapowiedzi przedślubnych ustalane są w czasie spisywania protokołu przedślubnego;
7.    jeżeli narzeczeni zakończyli już nauki przedmałżeńskie to powinni przedstawić zaświadczenie o ich zakończeniu, w innym przypadku należy dostarczyć ten dokument do kancelarii parafii najpóźniej miesiąc przed ślubem;
8.    sprawy przedślubne załatwia się w naszej kancelarii parafialnej w poniedziałki i środy w godzinach od 16:00 do 17:30 oraz w sobotę w godzinach od 9:00 do 11:00. Na spisanie protokołu przedślubnego warto wcześniej umówić się telefonicznie dzwoniąc do naszej kancelarii w godzinach jej urzędowania.

Sakrament pokuty
W czasie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa narzeczeni powinni dwukrotnie przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Podczas spisywania protokołu przedmałżeńskiego narzeczeni otrzymują kartkę, którą kapłan podpisuje po spowiedzi. Przystępując do spowiedzi należy powiedzieć spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna. Ponieważ sakrament małżeństwa jest ważnym, przełomowym życiowym krokiem jedną ze spowiedzi przedślubnych można potraktować jako spowiedź generalną, czyli z całego życia. Spowiedź ta nie powinna być tylko formalnością niezbędną do podpisania odpowiedniej kartki, a jej głębokie przeżycie przygotowuje do duchowego wydarzenia jakim jest sakrament małżeństwa. Narzeczeni mogą pomóc sobie w rachunku sumienia. Należy stanąć przed Bogiem i sobą samym w prawdzie i wyznać szczerze i z żalem wszystkie grzechy, aby On je wszystkie wybaczył. Także gości weselnych, szczególnie rodziców, chrzestnych, rodzeństwo i świadków warto zachęcić do spowiedzi i przyjęcia komunii świętej podczas uroczystości weselnej.

W dniu ślubu
W dniu ślubu narzeczeni powinni poprosić swych rodziców o błogosławieństwo.
Na 15 minut przed ślubem narzeczeni powinni zgłosić się wraz ze świadkami w zakrystii katedry aby złożyć podpisy i dopełnić formalności. Świadkowie ślubu powinni mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dowód tożsamości. Narzeczeni powinni też przynieść obrączki ślubne i kartki z potwierdzeniem spowiedzi.

Wskazania organizacyjne
Oprawę muzyczną należy uzgodnić z jednym z organistów, czyli z p. Alfredem Bączkowiczem (pl. Katedralny 4, tel.: 77 4544607), lub z p. Józefem Chudallą (tel.: 77 4745536).
Kwestie dotyczące dekoracji należy omówić z s. Specjozą mieszkającą przy placu Katedralnym. Nie wolno samowolnie przyozdabiać katedry.
Zdjęcia i filmy video może wykonywać osoba, która przeszła odpowiedni kurs przygotowawczy i potrafi potwierdzić ten fakt zaświadczeniem.

MODLITWA NARZECZONEGO  [Jan Paweł II]
Panie Jezu! Proszę Cię w intencji Narzeczonej (imię),
którą wybrałem na towarzyszkę mego życia.
Spraw, by była ze mną szczęśliwa
i nie dopuść, bym kiedykolwiek ją skrzywdził.
Przygotuj ją do roli kochającej i wiernej żony
oraz troskliwej i opiekuńczej matki.
Niech wiernie naśladuje
Twoją Niepokalaną Matkę Maryję.
Naucz mnie szanować ją i kochać miłością ofiarną
jaką Ty nas ukochałeś i oddałeś swoje życie za nas.
Niech z dobrocią niesie pomoc potrzebującym
i opiekuje się słabymi i bezbronnymi.
Odkryj przed nią cud macierzyństwa,
byśmy rodząc i wychowując nasze dzieci
z radością budowali szczęśliwy dom.
Uczyń mnie silnym i opiekuńczym,
bym był oparciem dla niej w chwilach słabości.
Zachowaj naszą miłość od zepsucia
i doprowadź ją do pełnego rozwoju.
Proszę Cię, Panie Jezu ! Amen

MODLITWA NARZECZONEJ  [Jan Paweł II]
Panie Jezu! Postawiłeś na drodze mego życia Narzeczonego (imię),
któremu zawierzyłam,
i z którym chcę na zawsze związać mój los.
Czuwaj nad nim i broń go od niebezpieczeństw.
Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.
Daj mu mężne serce, by nie obawiał się trudności
lecz pokonywał je dzięki Twojej łasce.
Spraw, by całkowicie wyzbył się egoizmu,
a znajdował szczęście w obdarowywaniu.
Uformuj w nim postawę troskliwego ojca
i uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności.
Niech z miłością przyjmie każde poczęte dziecko
i opiekuje się z troską naszym przyszłym domem.
Niech będzie wiernym naśladowcą
Twego opiekuna Świętego Józefa.
Naucz go opanowywać zmysłowość
i podporządkowywać własne ciało
w służbie prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.
Spraw, bym mogła całkowicie
powierzyć się mu w miłości i być jego szczęściem.
Niech będzie mi wierny
i niech zachowuje Twoje przykazania.
Proszą Cię o to, Panie Jezu! Amen.

Do góry