Sakrament Bierzmowania

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.

Udzielanie
Sakrament bierzmowania w naszej Parafii jest udzielany uczniom klas 3 gimnazjum. Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Przygotowanie
Odbywa się w szkole oraz przy Parafii.

Świadek bierzmowania
Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:
- miał ukończony 16 rok życia
- sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
- prowadził życie zgodne z wiarą
- może być to ojciec lub matka bierzmowanego

PYTANIA DOTYCZĄCE BIERZMOWANIA

Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?
Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:
- namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego
- nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
- słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Kto może bierzmować?
W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Jakie skutki sprawia bierzmowanie?
Skutki bierzmowania są następujące: - udoskonala łaskę chrztu,
- głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
- udoskonala naszą więź z Kościołem,
- umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.


Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu?
Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina. 

Przygotowanie do bierzmowania

Terminarz spotkań

klasa I gimnazjum

Październik 2016
Spotkanie: Celebracja:
03.10.2016 Różaniec x 4
Listopad 2016
Spotkanie: Celebracja:
07.11 2016 18.11.2016
Grudzień 2016
Spotkanie: Celebracja:
05.10.2016 Roraty x 4
Styczeń 2017
Spotkanie: Celebracja:
Nie ma – kolęda.
Luty 2017
Spotkanie: Celebracja:
06.02.2017 10.02.2017
Marzec 2017
Spotkanie: Celebracja:
06.03.2017 Droga krzyżowa x 4
Kwiecień 2017
Spotkanie: Celebracja:
03.04.2017 21.04.2017
Maj 2017
09.05.2016 godz. 18:30 BIERZMOWANIE
Spotkanie: Celebracja:
15.05.2017 19.05.2017
Czerwiec 2017

PIELGRZYMKA

Termin i cel ustalimy do maja 2017r.

 

Przygotowanie do bierzmowania

Terminarz spotkań

klasa II gimnazjum

Październik 2016
Spotkanie: Celebracja:
10.10.2016 Różaniec x 4
Listopad 2016
Spotkanie: Celebracja:
14.11 2016 18.11.2016
Grudzień 2016
Spotkanie: Celebracja:
12.10.2016 Roraty x 4
Styczeń 2017
Spotkanie: Celebracja:
Nie ma – kolęda.
Luty 2017
Spotkanie: Celebracja:
27.02.2017 (po feriach) 10.02.2017
Marzec 2017
Spotkanie: Celebracja:
13.03.2017 Droga krzyżowa x 4
Kwiecień 2017
Spotkanie: Celebracja:
24.04.2017 (po Świętach) 21.04.2017
Maj 2017
09.05.2016 godz. 18:30 BIERZMOWANIE
Spotkanie: Celebracja:
22.05.2017 19.05.2017
Czerwiec 2017

PIELGRZYMKA

Termin i cel ustalimy do maja 2017r.

Do góry