Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu oraz kościoła pw. Św. Sebastiana w Opolu”.

on 12 sierpień 2022
Utworzono: 12 sierpień 2022
Do góry