Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu oraz kościoła pw. Św. Sebastiana w Opolu

on 20 lipiec 2022
Utworzono: 20 lipiec 2022

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Katedra - dokumentajca projektowa, przedmiary, STWIORB

Kościół św. Sebastiana - dokumentacja projektowa, przedmiary, STWIORB

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 1 sierpnia 2022r. o godz. 10:00

 Oferty należy składać w:

Parafia Katedralna (plebania) pl. Katedralny 2, 45-007 Opole w godzinach 8:00- 12:00.

Do góry