Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja domu katechetycznego oraz plebanii parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

on 24 maj 2022
Utworzono: 24 maj 2022

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu

 Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu - II

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu - III (dokumentacja techniczna)

 

Dokumentacja techniczna po modyfikacji: 

1. Dom katechetyczny

Dom katechetyczny po modyfikacji - część 1 - dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiORB

Dom katechetyczny - część 2 - dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiORB

 

 2. Plebania 

Plebania po modyfikacji - dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiORB

 

 

 Dom katechetyczny - część 1 - dokumentacja techniczna, przedmiary, STWiORB

 Dom katechetyczny - część 2 - dokumentacja techniczna, przedmiary, STWiORB

Plebania - dokumentacja projetowa, przedmiary, STWiORB

 

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert. 

 Termin składania ofert upływa w dniu 6 czerwca 2022r. o godz. 10:00

Nowy termin składania ofert po modyfikacji 20 czerwca 2022 r. o godz. 10:00. 

Nowy termin składania ofert po modyfikacij 27 czerwca 2022 r. do godz. 10:00.

 

Oferty należy składać w:

Parafia Katedralna (plebania) pl. Katedralny 2, 45-007 Opole w godzinach 8:00- 12:00.

 

 

 

 

 

Do góry