Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Termomodernizacja obiektów parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu”.

on 03 sierpień 2021
Utworzono: 03 sierpień 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Termomodernizacja obiektów parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu”. Ikona PDF 50

Do góry