Ogłoszenie o zamówieniu na: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Termomodernizacja obiektów parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu”.

in Zamówienia
on 22 lipiec 2021
Poprawiono: 02 wrzesień 2021
Utworzono: 22 lipiec 2021

Treść ogłoszenia do pobrania: Ikona PDF 50

Do góry