Od organisty do kapłana

on 04 wrzesień 2015
Utworzono: 04 wrzesień 2015

25 sierpnia br. nowym wikariuszem naszej parafii został ks. Daniel Nowak. Pochodzi on z miejscowości Płużniczka z parafii św. Stanisława Biskupa i Nawiedzenia NMP w Płużnicy Wielkiej. Jest to ostatnia parafia w naszej diecezji na trasie Strzelce Opolskie – Toszek. Parafia ta znana jest tego, że w XIX w. wyemigrowała z niej do Ameryki grupa osób, która stworzyła pierwszą osadę emigrantów w Teksasie.
Ks. Daniela mieliśmy okazję poznać gdy jako diakon, na wiosnę tego roku, odbywał w naszej parafii praktykę duszpasterską. W minioną niedzielę nasz nowy wikary wygłosił homilię i udzielił wiernym błogosławieństwa prymicyjnego.
A co ks. Daniel mówi o sobie?

Jaką szkołę Ksiądz ukończył zanim wstąpił do seminarium duchownego?

Ukończyłem VII Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. Ukończyłem także I st. szkoły muzycznej w Strzelcach Opolskich w klasie fortepianu. Później edukację muzyczną kontynuowałem w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II st. w Gliwicach.

Czyli życie Księdza związane jest z muzyką?

Tak, przez jakiś czas byłem organistą w kościele parafialnym w Pławniowicach, co na pewno wpłynęło na moje powołanie. Sfera muzyki była obecna również podczas mojej formacji seminaryjnej. Pełniłem funkcje organisty kościoła seminaryjnego oraz prezesa chóru seminaryjnego. Nawet temat mojej pracy magisterskiej związany był z muzyką i dotyczył kategorii piękna w muzyce liturgicznej.

Czego spodziewa się Ksiądz po pracy w katedrze? Z jakimi grupami chciałby Ksiądz pracować?

Na mojej pierwsze placówce chciałbym zdobyć dobre doświadczenia w pracy duszpasterskiej, odnosi sie to zarówno do współpracy z księżmi, jak i do współpracy z wiernymi. Nie mam ulubionych grup parafialnych. Mam nadzieję, że w każdej się odnajdę i będę mógł realizować misję ewangelizacji.

A jakie grupy parafialne zostały powierzone Księdza opiece?

Zostałem duszpasterzem Neokatechumenatu oraz Róż Różańcowych. Powierzona mi też została schola oraz formacja kantorów, co jest nowością w naszej parafii. Jestem też duchowym opiekunem Dzieci Maryi - grupę tę prowadzi przy parafii siostra Radosława.

W minioną niedzielę wygłosił Ksiądz homilię na rozpoczęcie pracy w katedrze i rozpoczął ją od myśli na temat tajemnicy kapłaństwa. Czego sam – jako wierny – oczekuje Ksiądz od drugiego kapłana?

Od drugiego Księdza oczekiwałbym zrozumienia, cierpliwości i konsekwencji w podejmowanych zadaniach. Również życzliwości oraz otwartości, która może być pomocna w kontakcie i współpracy z drugim człowiekiem.

Dziękuję za ten krótki wywiad i życzę Księdzu potrzebnych Łask Bożych na czas posługi w naszej parafii. Szczęść Boże!

Dziękuję. Szczęść Boże!

Do góry