Duszpasterze

 ks. Klingerks. dr Waldemar Klinger – ur. 9 lipca 1960 r. w Oleśnie. Do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie wstąpił w 1979 r. Studia filozoficzno-teologiczne zwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich 22 czerwca 1985 r. Po święceniach duszpasterzował jako wikariusz w parafiach: Chrystusa Króla w Gliwicach (1985–1988), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu (1988–1990) i Przemienienia Pańskiego w Opolu (1990–1992).
W latach 1992–2015 pełnił posługę proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Winowie.
W 2005 r. obronił pracę doktorską pt. „Studia do historii parafii Olesno 1208–2000” i uzyskał stopień doktora nauk teologicznych.
W 1996 r. został mianowany dyrektorem ds. produkcji, a następnie w 2000 r. – dyrektorem diecezjalnego Wydawnictwa i Drukarni Świętego Krzyża w Opolu.
Ks. abp Alfons Nossol obdarzył księdza Klingera w 2006 r. godnością dziekana honorowego, a rok później tytułem radcy duchownego.
24 kwietnia 2015 r. dekretem biskupa opolskiego Andrzeja Czai został mianowany pełnomocnikiem biskupa ds. zarządzania renowacją katedry opolskiej, a 1 listopada 2015 r. dołączył do grona duszpasterzy parafii katedralnej i zamieszkał na plebanii. Z dniem 25. sierpnia został proboszczem naszej parafii!

 

 

ks. Patryk

Ks. Patryk Wramba – wikary od września 2017 roku. Urodzony 12.05.1992. Pochodzi z parafii pw. WNMP w Raciborzu. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. św. Mikołaja w Krapkowicach, zaś studia teologiczne w WMSD w Opolu zakończył pracą magisterską pt. „Sakrament pokuty i pojednania w nauczaniu Benedykta XVI”. Szczególne znaczenie dla niego mają słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego, które też umieścił na swoim obrazku prymicyjnym: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4,32).

 

 

ks. Artur Kasprzyckiks. dr Artur Kasprzycki – urodził się 23 kwietnia 1975 roku w Krzepicach. Pochodzi z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ozimku. Przed wstąpieniem do seminarium duchownego ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, po czym przez 6 lat pracował jako wykładowca na Politechnice Opolskiej. W roku 2005 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Politechnice Warszawskiej. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w 2007 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a od 2010 r. kontynuował je na Uniwersytecie Opolskim. Pracę magisterską pod tytułem „Racjonalność wiary według Johna Henry’ego Newmana. Studium filozoficzno-teologiczne” obronił w 2014 r. Praktykę diakońską odbył w parafii katedralnej. Na obrazku prymicyjnym wypisał słowa: „Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie” (Syr 4,28). Po święceniach przez 4 lata pracował jako wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. 23 września 2018 r. dekretem biskupa opolskiego Andrzeja Czai został mianowany wikariuszem naszej parafii.

 

 

 

ks. Jakub Furca zdjęcieKs. Jakub Furca – wikary od września 2018r. Urodzony 23.11.1993 r. Pochodzi z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łące/k. Nysy. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Nysie. Praktykę diakońska odbył w parafii katedralnej, a studia teologiczne w WMSD Opole zakończył pracą magisterską pt. „Dzieje parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łące w latach 1780 - 2017”. Jako motto na obrazek prymicyjny wybrał słowa z Księgi proroka Izajasza: "Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! " (Iz 43,1)

 

 

 

Do góry