Intencje

Intencje mszalne 11 – 18 kwietnia 2021 roku

 

Niedziela — 11 kwietnia 2021 roku

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

7.00  1. Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i zdrowie dla rodziny Pszczyńskich
i Oleszkiewiczów.

             2. Za + Valeskę Wange – Msza św. gregoriańska.

  9.00  1 Do Ducha Świętego z prośbą o Jego dary oraz błogosławieństwo Boże dla Fabiana Chrobak oraz Weroniki Koss z okazji
18. rocznicy urodzin.

             2. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Opolskiej w intencji syna Krzysztofa.

             3. Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Różańskiego, ++ rodziców Feliksa i Anielę oraz ++ z rodziny Różańskich.

10.30  Suma: Do Bożej Opatrzności przez wstaw. MB Opolskiej i św. Jana Bosko z prośbą o potrzebne łaski i dar żywej wiary dla dzieci i młodzieży naszej parafii.

12.00  Do Aniołów Stróżów z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rocznych dzieci…

15.50 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

16.00  1. Przez wstaw. Matki Bożej Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla członków żywego różańca
i o nowe powołania do tej zaszczytnej służby.

             2. Za ++ Bogumiła, Zofię i Stanisława Błachów, ++ Kazimierę i Ignacego Górków, ++ Helenę i Romana Niemyjskich,
+ Juliana Klepacza i dusze w czyśćcu cierpiące.

             3. Za ++ Henrykę i Mieczysława Sokół, Władysława i Tadeusza Kobyrę oraz ++ z rodzin Sokół i Kobyra.

17.45 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (modlitwy odpustowe).

18.30  Za + syna Adama Buczkiewicza (6. rocznica śmierci), ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

W ostatnim czasie z naszej rodziny parafialnej odeszli do wieczności:

Wincenty Czarniecki (77 l.), Edward Chruń (61 l.), Władysława Brudnik-Borowska (89 l.), Barbara Łuszczewska (80 l.), Wiesława Pilip (72 l.), Ilona Staroń (34 l.), Tadeusz Ostrowski (86 l.), Jan Orszulak (89 l.) i Irena Paliwoda (90 l.).

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Poniedziałek — 12 kwietnia 2021 roku

  6.30 Za + Valeskę Wange – Msza św. gregoriańska.

  8.00 1. Do Chrystusa Zmartwychwstałego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Marty Widera z okazji 89. rocznicy urodzin.

          2. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Opolskiej w intencji syna Krzysztofa.

18.30 1. Za + żonę Annę Włodyka (5. rocznica śmierci) – ofiarowano od męża z dziećmi i wnukami.

          2. Za + Mariana Serafin (15. rocznica śmierci) i ++ z rodziny Serafin.

          3. Za + Tomasza Rzepczyńskiego w 30. dzień po śmierci.

20.00 Ogrody Pana – godzina adoracyjnego uwielbienia.

 

Wtorek — 13 kwietnia 2021 roku

  6.30 1. Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstaw. MB Opolskiej i św. Józefa z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo Boże w intencji siostry zakonnej Zofii Krolik.

          2. Za + Valeskę Wange – Msza św. gregoriańska.

  8.00 1. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Opolskiej w intencji syna Krzysztofa.

          2. Za ++ rodziców Annę Domańczyk (20. rocznica śmierci) i Mieczysława oraz ich + syna Jerzego Domańczyk.

          3. Za + męża Jana Hirsch, + brata Józefa, + bratową, ++ wnuki i wszystkich ++ z rodziny oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.

18.30 Przez wstaw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki o dar wszelkiej pomyślności dla naszej Ojczyzny – ofiarowano od opolskiego oddziału NSZZ Solidarność.

 

Środa — 14 kwietnia 2021 roku

  6.30 1. Za + siostrę zakonną Stanisławę Behr (w kolejną rocznicę śmierci).

          2. Za + Valeskę Wange – Msza św. gregoriańska.

  8.00 1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.

          2. Za + Florentynę Guzowską (rocznica śmierci), jej + męża Bolesława, + syna Jana, + Józefa Guzowskiego i wszystkich ++ z rodziny Guzowskich.

          3. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Opolskiej w intencji syna Krzysztofa.

18.30 Za + Ryszarda Ponulak – ofiarowano od szwagra Kazimierza i Anny Kołodziej.

 

Czwartek — 15 kwietnia 2021 roku

  6.30 1. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Opolskiej w intencji syna Krzysztofa.

          2. Za + Valeskę Wange – Msza św. gregoriańska.

  8.00 1. Za + Bronisławę Nagłowską (rocznica śmierci), jej + brata Walentego, ++ rodziców, rodzeństwo, dziadków i wszystkich ++ z rodziny Nagłowskich.

          2. Za ++ rodziców Agnieszkę i Ludwika, teściów Genowefę i Antoniego.

18.30 1. Za + Tomasza (w kolejną rocznicę urodzin).

          2. Za + Kazimierza Fikus (4. rocznica śmierci) i za zaginionego ks. Krzysztofa Grzywocza.

 

Piątek — 16 kwietnia 2021 roku

  6.30 1. Za + Jerzego Sydora (4. rocznica śmierci).

          2. Za + Valeskę Wange – Msza św. gregoriańska.

  8.00 1. Za ++ rodziców Rozalię i Antoniego Panicz oraz ++ z rodziny z obu stron.

          2. Za + męża Henryka, ++ rodziców Martę i Jana Mańka, ++ braci Józefa i Piotra, ++ teściów Magdalenę i Henryka Kotysz.

          3. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Opolskiej w intencji syna Krzysztofa.

18.30 Za + Andrzeja Bienias (5. rocznica śmierci), + córkę Agnieszkę Bienias i za wszystkich ++ z rodziny.

 

Sobota — 17 kwietnia 2021 roku

  7.00 1. Przez wstaw. MB Opolskiej i św. Józefa z prośbą o dar błogosławieństwa Bożego dla wszystkich zaangażowanych w dzieło renowacji katedry, a więc członków Kapituły oraz Stowarzyszenie Crux oraz dobrodziejów zarówno pomagających materialnie, jak i wspierających to dzieło modlitewnie, a także
w intencjach polecanych Matce Bożej przez Jej czcicieli w księdze próśb i podziękowań.

          2. Za + Valeskę Wange – Msza św. gregoriańska.

  8.00 1. Za + Irenę Sowiecką (2. rocznica śmierci) – ofiarowano od męża i syna z rodziną.

          2. Za + Romana Frankowicza w 30. dzień po śmierci.

          3.  Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Opolskiej w intencji syna Krzysztofa.

Wigilia III Niedzieli Wielkanocnej

17.00 Nabożeństwo z udzieleniem chrztu św. dzieciom.

17.45 Nieszpory maryjne.

18.30 1. Za + Mariannę Grodzką (28. rocznica śmierci) oraz wszystkich ++ z rodziny.

          2. Za ++ dziadków Jadwigę i Romana, + brata Dariusza, + chrzestnego Jana oraz wszystkich ++ z rodzin Marszołek i Oniszk.

 

Niedziela — 18 kwietnia 2021 roku

III Niedziela Wielkanocna

7.00 1. Za + męża i ojca Ryszarda Nowak (rocznica śmierci), + brata Norberta, ++ z rodzin Nowak i Linek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Opolskiej w intencji syna Krzysztofa.

3. Za + Valeskę Wange – Msza św. gregoriańska.

  9.00 1. Za + syna Andrzeja Bohajczuk (6. rocznica śmierci), + męża Zdzisława, wszystkich ++ z rodzin Kowalskich i Bohajczuk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

          2. Za + męża Franciszka Wacławczyk, ++ rodziców Zofię i Teodora Wacławczyk, Annę i Maksymiliana Woźnica, + siostrę Różę, + brata Józefa, ++ 5 szwagrów, + szwagierkę oraz wszystkich
++ z pokrewieństwa Wacławczyk, Woźnica, Sobel, Żydek, Linek i Kaptur.

10.30 Suma: Do Świętej Rodziny Nazaretańskiej w intencji małżonków jubilatów...

12.00 1. Za ++ Annę i Antoniego Twardochleb, Joannę i Stanisława Kukorowskich, + Piotra Kukorowskiego
i ++ z rodziny z obu stron.

          2. Za + Annę Gnyp, + Gabrielę Wurst oraz ++ dziadków Adelajdę i Alojzego Fronia.

15.50 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

16.00 Za + Hildegardę Murlowską oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

17.45 Nieszpory niedzielne z adoracją w ciszy.

18.30 Za + Janinę Kudyba (rocznica śmierci), ++ Emilię i Józefa Gralewskich, + Andrzeja Kamińskiego.

Do góry