Intencje

Intencje mszalne 12 – 19 września 2021 roku

 

Niedziela — 12 września 2021 roku

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

odpust parafialny

  7.00 Za + Józefa Rychlik – Msza św. gregoriańska.

  9.00 1. Za ++ Stefana i Alicję Kowalskich oraz wszystkich ++ krewnych z obu stron.

          2. Za + syna Waldemara, + córkę Teresę, + matkę Marię Szczeponek, ++ rodziców Karola i Helenę Tymkowskich, ++ synów Michała i Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

          3. Za + Jadwigę Poszepczyńską, jej + siostrę Jolantę Lubecką, ++ rodziców Stanisława i Helenę Poszepczyńskich, ++ Wandę i Mieczysława Czapsy oraz ich + syna Ryszarda.

10.30 Suma odpustowa: 1. Do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, przez wstaw. MB Opolskiej i bł. o. A. Ligudy z prośbą o dar żywej wiary i Boże błogosławieństwo dla wszystkich Parafian i Dobrodziejów.

2. Do Bożej Opatrzności przez wstaw. MB Opolskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla lektora Kamila Lachnika z okazji 18. rocznicy urodzin.

3. Za + męża Wojciecha Burzyńskiego – Msza św. gregoriańska.

12.00 Msza św. familijna: Do Aniołów Stróżów, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rocznych dzieci

15.50 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

16.00 1. Za + Brygidę Zalewską (1. rocznica śmierci).

          2. Do Bożej Opatrzności przez wstaw. MB Opolskiej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ireny Minich oraz za + Stefana Lenart, jego ++ rodziców oraz ++ z rodzin Falkiewicz, Chałat, Piwowarczyk, Słomińskich, Lenart, Minich i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.45 Uroczyste nieszpory odpustowe.

18.30 1. Do Bożej Opatrzności przez wstaw. MB Opolskiej z podziękowaniem za powrót do zdrowia, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla rodziny Górskich.

          2. Za + Cecylię Kisiliczka.

W ostatnim czasie z naszej rodziny parafialnej odszedł do wieczności:  Józef Marzec (85 l.). Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

 

Poniedziałek — 13 września 2021 roku *

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

  6.30 1. Za + Józefa Gdowskiego – ofiarowano od rodzin Serafin i Kuzdra.

          2. Za + Józefa Rychlik – Msza św. gregoriańska.

  8.00 Za + Teresę Popiołek (1. rocznica śmierci), ++ z rodzin Reginek i Popiołek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Wieczór fatimski

18.30 1. Przez wstaw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki z prośbą o dar wszelkiej pomyślności dla naszej Ojczyzny – ofiarowano od opolskiego oddziału NSZZ Solidarność.

          2. Za + męża Wojciecha Burzyńskiego – Msza św. gregoriańska.

19.15 Nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową wokół katedry.

Z racji powyższego nabożeństwa nie będzie Ogrodów Pana.

 

Wtorek — 14 września 2021 roku

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

Odpust parafialny

  6.30 Za + Józefa Rychlik – Msza św. gregoriańska.

  8.00 Za + koleżankę Czesławę Tyczyńską (4. rocznica śmierci).

10.00 Do Jezusa Chrystusa Miłosiernego przez wstaw. MB Bolesnej w intencji wszystkich seniorów i chorych naszej parafii oraz ich opiekunów.

18.15 Wspólne zakończenie adoracji (Litania do Krwi Chrystusa).

18.30 Uroczysta suma odpustowa: 1. Do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, przez wstaw. MB Opolskiej i bł. o. A. Ligudy z prośbą o dar żywej wiary i Boże błogosławieństwo dla wszystkich Parafian i Dobrodziejów.

2. Do Bożej Opatrzności przez wstaw. MB Opolskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Elżbiety Głowackiej z okazji 56. rocznicy urodzin.

3. Za + męża Wojciecha Burzyńskiego – Msza św. gregoriańska.

Na zakończenie Mszy św. procesja odpustowa z Najśw. Sakramentem wokół katedry.

 

Środa — 15 września 2021 roku *

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

  6.30 1. Do Bożej Opatrzności przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Rocha z podziękowaniem
i z prośbą o zdrowie z okazji 85. rocznicy urodzin Henryka i o błogosławieństwo w rodzinie.

          2. Za + Józefa Rychlik – Msza św. gregoriańska.

  8.00 Za + Danielę Głowacz (7. rocznica śmierci), ++ rodziców Helenę i Stefana Głowacz, Anielę i Stefana Kik – ofiarowano od męża, syna, córki, wnuków i prawnuczki.

18.30 1. Za + Leszka Besztaka (15. rocznica śmierci) oraz za + ojca Włodzimierza.

          2. Za + męża Wojciecha Burzyńskiego – Msza św. gregoriańska.

 

Czwartek — 16 września 2021 roku * Wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

  6.30 Za + Józefa Rychlik – Msza św. gregoriańska.

  8.00 Za + mamę Annę (7. rocznica śmierci) i + ojca Kazimierza.

17.00 Msza św. szkolna w kościele św. Sebastiana: Do Ducha Świętego z prośbą o dar żywej wiary w naszych rodzinach, a szczególnie dla młodego pokolenia.

18.30 1. Za ++ rodziców Bronisławę i Ryszarda Kalinowskich oraz ++ dziadków Klementynę i Piotra Węgrzyn, Zofię i Władysława Kalinowskich.

          2. Za + męża Wojciecha Burzyńskiego – Msza św. gregoriańska.

 

Piątek — 17 września 2021 roku

  6.30 Za + Józefa Rychlik – Msza św. gregoriańska.

  8.00 Do Bożej Opatrzności przez wstaw. św. Stanisława Papczyńskiego o uzdrowienie Nikodema oraz o dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

16.00 Do Bożej Opatrzności przez wstaw. MB Opolskiej z prośbą o potrzebne łaski dla Kombatantów z okazji Dnia Sybiraka.

18.30 1. Za + Michała, + żonę Anielę, + Franciszkę Bławicką, + Sabinę Piasecką oraz wszystkich ++ sąsiadów.

          2. Za + męża Bronisława (4. rocznica śmierci) oraz o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego
w rodzinie.

          3. Za + męża Wojciecha Burzyńskiego – Msza św. gregoriańska.

 

Sobota — 18 września 2021 roku *

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski

  7.00 1. Przez wstaw. MB Opolskiej i św. Józefa z prośbą o dar błogosławieństwa Bożego dla wszystkich zaangażowanych w dzieło renowacji katedry, a więc członków Kapituły oraz Stowarzyszenie Crux oraz dobrodziejów zarówno pomagających materialnie, jak i wspierających to dzieło modlitewnie, a także w intencjach polecanych Matce Bożej przez Jej czcicieli w księdze próśb i podziękowań.

          2. Za + Józefa Rychlik – Msza św. gregoriańska.

  8.00 1. Za + Urszulę Konieczko, ++ rodziców Gerharda i Weronikę Skrzypczyk, + brata Huberta, + siostrę Anielę i dusze w czyśćcu cierpiące.

          2. Za + męża Wojciecha Burzyńskiego – Msza św. gregoriańska.

17.00 Nabożeństwo z udzieleniem chrztu św.

17.45 Nieszpory maryjne i modlitwy w intencji młodego pokolenia.

18.30 1. Za + męża i ojca Bogusława Glińskiego (22. rocznica śmierci), ++ rodziców z obu stron i + brata Eugeniusza.

          2. Za ++ rodziców Alfredę i Leona, + brata Andrzeja i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

 

Niedziela — 19 września 2021 roku

XXV niedziela zwykła

7.00 1. Za + żonę Renatę Piotrowską (32. rocznicę śmierci), ++ rodziców Erykę i Mieczysława, ++ teściów Stefanię i Karola, wszystkich ++ z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Józefa Rychlik – Msza św. gregoriańska

  9.00 1. Za + męża Zdzisława Ignaczaka, + syna Krzysztofa, ++ rodziców z obu stron, ++ siostrę Stanisławę z mężem i brata Zygmunta z żoną.

          2. Za + Huberta Klosok.

10.30 Suma: 1. Do Świętej Rodziny Nazaretańskiej w intencji małżonków jubilatów

          2. Za + męża Wojciecha Burzyńskiego – Msza św. gregoriańska.

12.00 Msza św. familijna: 1. Do Bożej Opatrzności przez wstaw. MB Opolskiej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i dobre zdrowie w intencji Henryka Galwasa z okazji urodzin.

          2. Za + Wiesława Gumińskiego – ofiarowano od rodziny.

          3. Za + Krzysztofa Kozłowskiego i + Urszulę Jurzyca.

15.50 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

16.00 Za ++ Danutę i Zbigniewa Tabaszewskich, + Małgorzatę Tabaszewską, ++ Ewelinę i Franciszka Sokołowskich.

17.45 Nieszpory niedzielne z adoracją w ciszy.

18.30 Do Bożej Opatrzności przez wstaw. MB Bolesnej z prośbą o dary Ducha Świętego dla Pawła, Aleksandra i Ewy w miesiącu ich urodzin.

Do góry