Zarząd Kapituły

W skład Zarządu Kapituły wchodzą:

1. Biskup Paweł Stobrawa – biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej
2. Ksiądz dr Ginter Żmuda – ekonom Kurii Diecezjalnej w Opolu, Prezes Zarządu Kapituły
3. Ksiądz Infułat Edmund Podzielny – proboszcz Parafii Katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu
4. Ksiądz prof. dr hab. Piotr Maniurka – dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu
5. Pan mecenas Marian Jagielski, prawnik Kurii Diecezjalnej w Opolu
6. Pan Adam Feusette – lider Kapituły
7. Pan Krzysztof Zyzik – redaktor naczelny Nowej Trybuny Opolskiej reprezentujący Media Publiczne
8. Pan prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja – Rektor Uniwersytetu Opolskiego reprezentujący Uniwersytet Opolski
9. Pan prof. dr hab. Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej reprezentujący Politechnikę Opolską
10. Pan prof. dr hab. Marian Duczmal – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu reprezentujący Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu
11. Pan Karol Cebula – biznesmen reprezentujący środowisko biznesowe
12. Pan Henryk Galwas – prezes Opolskiej Izby Gospodarczej reprezentujący środowisko biznesowe
13. Pan Marian Berman – biznesmen reprezentujący stowarzyszenia, organizacje i instytucje
14. Ksiądz dr prałat Zygmunt Lubieniecki – proboszcz parafii Świętego Józefa w Opolu reprezentujący duchowieństwo diecezjalne i środowiska kościelne
15. Pan Krystian Kobyłka – dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Opolu reprezentujący środowiska kultury, artystyczne i inne

Do góry