Wsłuchani w dawnych mistrzów.

Autor: Piotr G,
on 12 listopad 2015
Utworzono: 12 listopad 2015

W piątkowy wieczór 06.11.2015r. w murach opolskiej katedry zabrzmiała sakralna muzyka wokalna. W ramach akcji „ Z szacunku dla przeszłości...” odbył się kolejny koncert. Obecni w katedrze słuchacze – parafianie i goście – mogli wsłuchiwać się w utwory J. S. Bacha, F. Schuberta, C. Francka i innych. Wysoki poziom wykonawczy zapewnili zaproszeni artyści: Sabina Olbrich-Szafraniec (sopran), Piotr Lempa (bas), Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej pod dyrekcją Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody oraz Katarzyna Rzeszutek (fortepian). Koncert ten zainaugurował kolejną już edycję Dobrodzien Classic Festival.
Po koncercie słuchacze mogli wesprzeć remont katedry kupując cegiełkę. Szczytny cel tego koncertu, nie może przesłonić faktu, że każdy z nas miał okazję do wewnętrznego ubogacenia się melodiami muzyki sakralnej dawnych mistrzów, przez co można było poznać muzyczny sposób oddawania chwały Bogu! Zarówno architektura sakralna, jak i muzyka kościelna mają za zadanie przybliżać człowieka do Boga. Jeśli więc teraz zadbamy o to, co dawniej było stworzone jako dzieło sakralne, to przyszłość będzie miała utrwalony mocny fundament rozwoju podstawowych wartości prawdy, dobra i piękna! Zatem nie szczędźmy okazji do tego, by aktywnie brać udział w rozmaitych akcjach wsparcia odnowy opolskiej katedry, w których obok szczytnego celu możemy także ubogacić się wewnętrznie. Kolejna taka okazja będzie już 22 listopada, kiedy to w katedrze odbędzie się koncert w wykonaniu zespołu Liquescentes. W repertuarze znajdą się śpiewy gregoriańskie oraz maryjny śpiew wielogołosowy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Do góry