Duszpasterze

 ks. Klingerks. dr Waldemar Klinger – ur. 9 lipca 1960 r. w Oleśnie. Do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie wstąpił w 1979 r. Studia filozoficzno-teologiczne zwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich 22 czerwca 1985 r. Po święceniach duszpasterzował jako wikariusz w parafiach: Chrystusa Króla w Gliwicach (1985–1988), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu (1988–1990) i Przemienienia Pańskiego w Opolu (1990–1992).
W latach 1992–2015 pełnił posługę proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Winowie.
W 2005 r. obronił pracę doktorską pt. „Studia do historii parafii Olesno 1208–2000” i uzyskał stopień doktora nauk teologicznych.
W 1996 r. został mianowany dyrektorem ds. produkcji, a następnie w 2000 r. – dyrektorem diecezjalnego Wydawnictwa i Drukarni Świętego Krzyża w Opolu.
Ks. abp Alfons Nossol obdarzył księdza Klingera w 2006 r. godnością dziekana honorowego, a rok później tytułem radcy duchownego.
24 kwietnia 2015 r. dekretem biskupa opolskiego Andrzeja Czai został mianowany pełnomocnikiem biskupa ds. zarządzania renowacją katedry opolskiej, a 1 listopada 2015 r. dołączył do grona duszpasterzy parafii katedralnej i zamieszkał na plebanii. Z dniem 25. sierpnia został proboszczem naszej parafii!

 

ks. Mateusz

Ks. Mateusz Kandzia – wikary od września 2016r. Urodzony 01.07.1991 r. Pochodzi z parafii pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląski. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie. Praktykę diakońska odbył w parafii katedralnej, a studia teologiczne w WMSD Opole zakończył pracą magisterską pt. „Antagonizmy jerozolimsko-samarytańskie w Księgach Ezdrasza i Nehemiasza”. Jako motto na obrazek prymicyjny wybrał słowa z Pierwszego Listu św. Piotra: "Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg" (1P 4,11)

 

 

 

 

  

ks. Patryk

Ks. Patryk Wramba – wikary od września 2017 roku. Urodzony 12.05.1992. Pochodzi z parafii pw. WNMP w Raciborzu. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. św. Mikołaja w Krapkowicach, zaś studia teologiczne w WMSD w Opolu zakończył pracą magisterską pt. „Sakrament pokuty i pojednania w nauczaniu Benedykta XVI”. Szczególne znaczenie dla niego mają słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego, które też umieścił na swoim obrazku prymicyjnym: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4,32).

 

 

 

 

  

ks. Grzegorz

Ks. Grzegorz Świecarz – wikary od września 2017 r. Urodzony 15.01.1986 r. Pochodzi z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Małkowicach. Praktykę diakońską odbywał w parafii Chrystusa Króla w Warszawie. Studia teologiczne na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zakończył pracą magisterską pt. Zagadnienie nadziei w polskojęzycznej literaturze teologicznej w latach 2000-2010. Przyjął święcenia z rąk ks. kard. Kazimierza Nycza w 2013 r. Jako motto na obrazek prymicyjny wybrał słowa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6,21).

 

 

 

 

 

 

 

Do góry