Duszpasterze

Księża pracujący w naszej parafii

 

ks. Klinger ks. dr Waldemar Klinger – ur. 9 lipca 1960 r. w Oleśnie. Do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie wstąpił w 1979 r. Studia filozoficzno-teologiczne zwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich 22 czerwca 1985 r. Po święceniach duszpasterzował jako wikariusz w parafiach: Chrystusa Króla w Gliwicach (1985–1988), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu (1988–1990) i Przemienienia Pańskiego w Opolu (1990–1992).
W latach 1992–2015 pełnił posługę proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Winowie.
W 2005 r. obronił pracę doktorską pt. „Studia do historii parafii Olesno 1208–2000” i uzyskał stopień doktora nauk teologicznych.
W 1996 r. został mianowany dyrektorem ds. produkcji, a następnie w 2000 r. – dyrektorem diecezjalnego Wydawnictwa i Drukarni Świętego Krzyża w Opolu.
Ks. abp Alfons Nossol obdarzył księdza Klingera w 2006 r. godnością dziekana honorowego, a rok później tytułem radcy duchownego.
24 kwietnia 2015 r. dekretem biskupa opolskiego Andrzeja Czai został mianowany pełnomocnikiem biskupa ds. zarządzania renowacją katedry opolskiej, a 1 listopada 2015 r. dołączył do grona duszpasterzy parafii katedralnej i zamieszkał na plebanii. Z dniem 25. sierpnia został proboszczem naszej parafii!

 

DSC04926ks. Robert Józef - wikary od 2013 - nadal, urodził się 13 maja 1987 r. Pochodzi z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zielinie–Kujawach. Pracę magisterską napisał u ks. prof. dra hab. Stanisława Rabieja na temat: „Rola aniołów w zbawczej misji Chrystusa. Studium teologiczno-dogmatyczne na podstawie wybranych pism Jeana Daniélou”. Praktykę diakońską odbył w parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Jako motto na obrazek prymicyjny wybrał słowa z Listu św. Jana: „Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga” (1J 4,7). 

 

 

 

   

male ks danielKs. Daniel Nowak – wikary od września 2015 r. Urodzony 10.10. 1989 r. Pochodzi z parafii pw. św. Stanisława bpa i m. oraz Nawiedzenia NMP w Płużnicy Wielkiej (na pograniczu diecezji opolskiej i gliwickiej). Odbywał praktykę w parafii katedralnej, a studia teologiczne w WMSD Opole zakończył pracą magisterską pt. Kategoria piękna muzyki liturgicznej w nauczaniu Soboru Watykańskiego II i wybranych papieży. Temat pracy jest związany z wykształceniem i zainteresowaniami księdza, który zarówno w seminarium, jak i przed formacją seminaryjną pełnił funkcję organisty.

 

 

ks mateusz

Ks. Mateusz Kandzia – wikary od września 2016r. Urodzony 01.07.1991 r. Pochodzi z parafii pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląski. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie. Praktykę diakońska odbył w parafii katedralnej, a studia teologiczne w WMSD Opole zakończył pracą magisterską pt. „Antagonizmy jerozolimsko-samarytańskie w Księgach Ezdrasza i Nehemiasza”. Jako motto na obrazek prymicyjny wybrał słowa z Pierwszego Listu św. Piotra: "Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg" (1P 4,11)

 

 

 

 

 

 

 

Do góry