Intencje

Intencje mszalne 22 – 29 października 2017 roku

 

Kościół katedralny

Niedziela — 22 października 2017 roku * XXIX Niedziela zwykła

  7.00   Za + Jana Miśkiewicza (7. rocznica śmierci).

  9.00 1. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Opolskiej z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz w intencji rodziny Skrzipczyk oraz za ++ rodziców Martę
i Tomasza Dyga, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

 1. Do Najśw. Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo MB Opolskiej z prośbą o potrzebne łaski, o dar uzdrowienia, opiekę i pomoc w powrocie z zagranicy dla Dariusza Solarza z okazji urodzin, oraz w int. żony Małgorzaty, córek: Karoliny i Justyny z mężem i ich poczętym dzieckiem.

10.30 Suma: Przez wstawiennictwo MB Opolskiej z prośbą o Bożą opiekę i dary Ducha Świętego dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i wszystkich zaangażowanych w życie naszej parafii.

12.00 Msza familijna: 1. Za + matkę Helenę Głowacką (18. rocznica śmierci), + ojca Mieczysława Głowackiego, wszystkich ++ z rodzin Głowackich i Stokrockich.

 1. Za + Czesławę Żegalską (1. rocznica śmierci), ++ z rodzin Sobczyńskich i Żegalskich.

15.50 Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00 1. Do Trójcy Przenajświętszej z prośbą o opiekę nad rodzinami członków Arcybractwa.

 1. Za + Annę Krzewską (9. rocznica śmierci) i + Franciszka Krzewskiego (15. rocznica śmierci).

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

18.30 Za ++ Agnieszkę i Alojzego Kornek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Kościół św. Sebastiana

Poniedziałek — 23 października 2017 roku

  6.30 Za + mamę Władysławę Stec, ++ dziadków Filomenę i Ludwika Baran, Julię i Piotra Stec, ++ wujków Eugeniusza, Antoniego i Henryka, + ciocię Stanisławę, ++ z tych rodzin oraz ++ z rodzin Klamut
i Sapeta.

  8.00 Za + Anielę Nagłowską (rocznica śmierci i z ok. imienin), jej + męża Kazimierza, ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, dziadków i rodziców chrzestnych.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

18.30 1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże
i zdrowie w intencji Barbary Pszczyńskiej.

 1. Za + męża Pawła, ++ rodziców Katarzynę i Stanisława, ++ dziadków z obu stron, ++ Elżbietę i Halinę.

20.00 Różaniec dla zabieganych.

 

Kościół św. Sebastiana

Wtorek — 24 października 2017 roku

  6.30 O dar pojednania i miłości oraz łaskę przyjęcia sakramentu małżeństwa dla Joachima i Sandry.

  8.00 1. Za + Annę Sosińską (22. rocznica śmierci), jej + męża Stanisława (55. rocznica śmierci) i Juliana (66. rocznica śmierci).

 1. Za ++ Ryszarda i Elżbietę Nagłowskich, ich + syna Wiesława, ++ Janinę i Michała Wojtalów, Irenę
  i Rudolfa Kania, ++ rodziców, rodzeństwo, dziadków i wszystkich ++ z ich rodzin.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

18.30 Przez wstawiennictwo MB Opolskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji rodziny Cebula oraz za + mamę.

 

Kościół św. Sebastiana

Środa —  25 października 2017 roku

  6.30 1. Do Świętej Rodziny Nazaretańskiej, dziękczynna w rocznicę ślubu oraz za + wnuka Arkadiusza Smykala.

 1. Przez wstawiennictwo MB Opolskiej z prośbą o zdrowie dla dzieci, wnuków, prawnuków i babć oraz za + męża Władysława, + brata Henryka i ++ rodziców z obu stron.

  8.00 1. Za + Huberta Baron, jego ++ rodzeństwo i ++ z rodzin Baron, Kośny i Patrzek.

 1. Za + Jadwigę Mehl (8. rocznica śmierci) i + męża Józefa.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

18.30 Z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodzin Kempińskich i Olejnik oraz za ++ z tych rodzin.

 

 

Kościół św. Sebastiana

Czwartek — 26 października 2017 roku

  6.30 Przez wstawiennictwo bł. Wincentego Kadłubka z prośbą aby Duch Święty kształtował serca kapłanów na wzór Serca Jezusowego oraz o liczne powołania do Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii.

  8.00 Za + męża Czesława Prokopowicza (11. rocznica śmierci).

17.00 Msza św. szkolna: Za + męża Bogusława Szewczyka (7. rocznica śmierci), + ojca Karola, ++ teściów, dziadków i pokrewieństwo Szewczyk i Długosz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

18.30 1. Za + ojca Juliana Jelito (18. rocznica śmierci), + mamę Marię, + brata Kazimierza oraz ++ dziadków
i krewnych z obu stron.

 1. Za + Marię Spiller-Kobienia w 30. dzień po śmierci.

 

Kościół św. Sebastiana

Piątek — 27 października 2017 roku

  6.30 1. Za + Joannę Puziewicz (19. rocznica śmierci) i za wszystkich ++ z rodziny.

 1. Za + Jerzego Knop (4. rocznica śmierci).

  8.00 Za ++ rodziców Aleksandrę i Mariana Sukiennik (17. i 18. rocznica śmierci), ++ Jadwigę, Gertrudę, Michała i Stanisława Sukiennik, ++ Helenę i Antoniego Szpyt, Wiesława Nowotarskiego, Helenę
i Henryka Kiełpikowskich.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

18.30 1. Za ++ rodziców Władysławę i Władysława, + brata Andrzeja, ++ siostry Krystynę i Jadwigę,
++ teściów Janinę i Franciszka, ich syna Henryka, ++ Alicję i Janusza oraz wszystkich ++ z obu stron.

 1. Za + Zbigniewa Tabisza, ++ rodziców, teściów oraz ++ rodzeństwo.

 

Kościół św. Sebastiana

Sobota — 28 października 2017 roku * Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

  7.00 Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Opolskiej i św. Józefa o dar błogosławieństwa Bożego dla wszystkich zaangażowanych w dzieło renowacji katedry, a więc członków Kapituły oraz Stowarzyszenie Crux i dobrodziejów zarówno pomagających materialnie, jak i wspierających modlitewnie.

  8.00 1. Za + Tadeusza w pew. int.

 1. Za + Danutę Wróbel (3. rocznica śmierci).

Wigilia XXX Niedzieli Zwykłej

Kościół katedralny

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

18.30 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza,
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego i zdrowie w dalszej posłudze kapłańskiej w int.  ks. prałata Tadeusza Słockiego z okazji imienin.

 1. Za + Mariusza Czaickiego, + Pawła Hentschel, ++ rodziców i dziadków oraz za wszystkich ++ z rodzin Hampel i Hentschel.

 

Kościół katedralny

Niedziela — 29 października 2017 roku * XXX Niedziela zwykła

  7.00 1. Za ++ Marię i Hildegardę Chrzonszcz,

 1. Za ++ Pawła, Jana, Annę, Rozalię i za ++ sąsiadów i dobrodziejów.

  9.00 1. Do Świętej Rodziny Nazaretańskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie w intencji rodziny Skrzipczyk oraz za + Weronikę Skrzipczyk, + męża Gerarda oraz ++ syna
i córkę.

 1. Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę silnej wiary, dary Ducha Świętego
  i zdrowie dla Anny i Krzysztofa Szczepańskich – ofiarowana od babci Jadwigi.

10.30 Suma: Przez wstawiennictwo MB Opolskiej z prośbą o Bożą opiekę i dary Ducha Świętego dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i wszystkich zaangażowanych w życie naszej parafii.

12.00 Msza familijna: 1. Za + męża Mieczysława Milczanowskiego (9. rocznica śmierci), ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.

 1. Za + męża Władysława Czekańskiego, ++ rodziców Annę i Kazimierza Kozaków, ++ brata Zygmunta, bratową Anielę oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.50 Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00 1. Za + męża Edwarda Duliana (2. rocznica śmierci).

 1. Za ++ z rodzin Kobienia, Banach, Piaseckich, Mikołajczak i Zrotowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

18.30 Za + córkę Wiesławę Pikul (21. rocznica śmierci), + męża Jana Zakrzewskiego (29. rocznica śmierci) i za ++ z obu stron.

 

Do góry