Intencje

Intencje mszalne 8 – 15 grudnia 2019 roku

 

Katedra

Niedziela — 8 grudnia 2019 roku *

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

(II niedziela Adwentu)

7.00 Przez wstaw. MB Opolskiej z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla wszystkich parafian.

  9.00 1. Za wstawiennictwem MB Opolskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla syna Piotra Skrzipczyk z okazji 18. rocznicy urodzin.

 1. Za wstawiennictwem św. Kaspra del Bufalo z prośbą o duchowy rozwój Wspólnoty Krwi Chrystusa, a także za biskupów, kapłanów, za żyjących i ++ członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodziny.

10.30 Suma: Przez wstaw. MB Opolskiej do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Kotula.

12.00 Msza familijna (godzina łaski): Do Aniołów Stróżów, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rocznych dzieci.

14.00 Msza św. z ustanowieniem nowych szafarzy diecezji opolskiej przez ks. biskupa Andrzeja Czaję.

15.50 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

16.00 1. Za + mamę Marię (2. rocznica śmierci) – ofiarowano od córek z rodzinami.

 1. Za + Andrzeja Kamińskiego (1. rocznica śmierci).

17.00 Nabożeństwo dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Poświęcenie medalików maryjnych i błogosławieństwo dzieci wraz z mamami. Zapraszamy całe rodziny.

17.45 Nabożeństwo maryjne.

18.30 1. Przez wstawiennictwo NMP Niepokalanie Poczętej z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wspólnoty Dzieci Maryi naszej parafii i sióstr zakonnych pracujących na terenie naszej parafii.

 1. Z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Jego błogosławieństwo oraz o opiekę NMP Niepokalanie Poczętej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i o dar nowych powołań.
 2. Przez wstaw. NMP Niepokalanie Poczętej w uwielbieniu Trójcy Świętej z prośbą o rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie Pawła.

Kościół św. Sebastiana

Poniedziałek — 9 grudnia 2019 roku

  6.30 Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodziny Kotula.

  8.00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, miłość i mądrość.

17.00 Za ++ rodziców Władysława i Władysławę Kamińskich.

18.30 1. Za ++ rodziców Salomeę i Piotra Stelmach, ich ++ dzieci, rodzeństwo i rodziców.

 1. Za + Zenona Tworzewskiego w 30. dzień po śmierci.

20.00 Roraty dla zabieganych.

 

Kościół św. Sebastiana

Wtorek — 10 grudnia 2019 roku

  6.30 Za + Franciszkę Bławicką (4. rocznica śmierci) oraz za ++ rodziców i rodzeństwo.

  8.00 Za ++ rodziców Łucję i Pawła Kalisz, ich ++ rodzeństwo, ++ dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za + Czesława Haracz – od chrześnicy Oli z córką.

18.30 1. Za + męża Janusza Majchrzaka (16. rocznica śmierci), jego ++ rodziców i brata, + Stanisława Wychockiego, ++ z rodzin Jaguścik i Zdybowicz.

 1. Za + Antoninę Jarmon w 30. dzień po śmierci.

 

Kościół św. Sebastiana

Środa —  11 grudnia 2019 roku

  6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące – od ofiarodawców ze skarbony.

  8.00 Za + córkę Barbarę.

17.00 Za + Janinę Tumińską, + Helenę Rząca, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.30 1. Za + Michała Skibę (2. rocznica śmierci) oraz wszystkich ++ z rodzin Roszaków, Skibów i Szulców.

 1. Za + Leszka Trzeciaka w 30. dzień po śmierci.

 

 

 

Kościół św. Sebastiana

Czwartek — 12 grudnia 2019 roku

  6.30 Za + męża Władysława, + brata Henryka, ++ rodziców z obu stron oraz ++ Arkadiusza i Zdzisławę.

  8.00 Za ++ dziadków Karolinę i Wojciecha Wiśniewskich oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.

17.00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Opolskiej z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo w pasterskim posługiwaniu dla ks. bpa Andrzeja Czai w dniu urodzin.

18.30 Za + wujka Czesława Haracz – od rodziny Sitek.

20.00 Roraty dla zabieganych.

 

Kościół św. Sebastiana

Piątek — 13 grudnia 2019 roku * Wspomnienie św. Łucji

  6.30 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszelkie zaniedbania, profanacje i świętokradztwa uczynione Mu w Najświętszym Sakramencie, z prośbą o łaskę nawrócenia dla sprawców.

  8.00 Za + mamę Helenę Wycech (22. rocznica śmierci), + ojca Stanisława, + siostrę Krystynę oraz ++ teściów Wandę i Walentego Szymanek.

17.00 Za + ojca Jerzego (16. rocznica śmierci).

18.30 1. Przez wstaw. bł. ks. Jerzego, o wszelką pomyślność w intencji Ojczyzny – ofiarowano od NSZZ Solidarność Regionu Opole

 1. Za + Irenę Hyla w 30. dzień po śmierci.

 

Katedra

Sobota — 14 grudnia 2019 roku * Wspomnienie św. Jana od Krzyża

  7.00 Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Opolskiej i św. Józefa o dar błogosławieństwa Bożego dla wszystkich zaangażowanych w dzieło renowacji katedry, a więc członków Kapituły oraz Stowarzyszenie Crux i dobrodziejów zarówno pomagających materialnie, jak i wspierających modlitewnie.

  8.00 Za ++ Irenę i Lucynę oraz wszystkich ++ z ich rodzin.

16.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania osobom dorosłym.

Wigilia III niedzieli Adwentu

Katedra

17.45 Nabożeństwo maryjne.

18.30 1. Za + żonę, mamę i babcię Alfredę Marciniak w dniu imienin oraz wszystkich ++ z rodzin Kowalskich, Nowaków, Wieczorków i Marciniaków.

 1. Za + Bernarda Juszczak (1. rocznica śmierci).

 

Katedra

Niedziela - 15 grudnia 2019 roku * III Niedziela Adwentu (Gaudete)

7.00 W intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej z okazji 100. rocznicy pobytu w katedrze opolskiej.

  9.00 1. Za + męża Zdzisława Bohajczuka (2. rocznica śmierci), + syna Andrzeja i ++ z rodziny.

 1. Z podziękowaniem za Boże błogosławieństwo, z prośbą o opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski w rodzinach Nowak i Wolf.

10.30 Suma: Za wstawiennictwem MB Opolskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich Parafian.

12.00 Msza familijna: 1. Za + ks. infułata Ludwika Rutynę (9. rocznica śmierci) do ostatniej chwili wiernego Kresom Wschodnim II Rzeczypospolitej Polskiej – od byłych mieszkańców Potoka Złotego oraz ich potomków.

 1. Za + Barbarę Żukowiecką (9. rocznica śmierci) i + Lesława Żukowieckiego oraz wszystkich ++ z rodziny.

15.50 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

16.00 1. Za + Katarzynę Kubica (10. rocznica śmierci).

 1. Za + Zygmunta Śniadeckiego (34. rocznica śmierci).

17.45 Nieszpory niedzielne z adoracją w ciszy.

18.30 1. Za + mamę Marię (2. rocznica śmierci), + ojca Jana, + brata Stanisława oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.

 1. Za + Jacka Wodzyńskiego w 30. dzień po śmierci.
Do góry