Intencje

Intencje mszalne 10 – 17 grudnia 2017 roku

 

Kościół katedralny

Niedziela — 10 grudnia 2017 roku

II Niedziela Adwentua

7.00 Za + Franciszkę (2. rocznica śmierci) oraz za ++ rodziców i rodzeństwo.

9.00 1. Za ++ rodziców Salomeę i Piotra Stelmach, ich ++ dzieci, rodziców i rodzeństwo.

  1. Za + męża Janusza Majchrzaka, ++ rodziców i brata, + Stanisława Wychockiego, ++ z rodzin Jaguścik i Zdybowicz.

10.30 Suma: Przez wstaw. bł. o. Alojzego Ligudy w int. całej naszej rodziny parafialnej o dar żywej wiary.

12.00 Msza familijna: Do Aniołów Stróżów, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rocznych dzieci i ich rodziców.

15.50 Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00 1. Za + Mateusza Parzymskiego (22. rocznica śmierci).

  1. Za + Pawła Kalisz , jego + żonę Łucję, ++ rodziców i rodzeństwo.

17.00 Nabożeństwo maryjne dla dzieci przygotowujących się do I Kom. Św. i ich rodziców.

18.30 Za + mamę Ernę, ++ z rodzin Fabian i Gola oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Kościół św. Sebastiana

Poniedziałek — 11 grudnia 2017 roku

6.30 Roraty: Za ++ Zygmunta Świerc, ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00 1. Za ++ rodziców Franciszka i Salomeę Struzik oraz ++ braci i siostry.

  1. Za + córkę Barbarę.

17.00 Roraty: Za + dziadka Tadeusza Augustyniaka, ++ z rodzin Augustyniak i Kowalczyk oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wnuczka Mieszka, jego rodziców i krewnych.

18.30 Za + mamę Adelę z okazji imienin, jej ++ rodziców, siostry i braci oraz za wszystkich ++ z rodziny Chodaczków i dusze w czyśćcu cierpiące.

20.00 Msza św. roratna dla zabieganych.

Kościół św. Sebastiana

Wtorek — 12 grudnia 2017 roku

6.30 Roraty: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinie Sobczak i Modes.

8.00 Za + Wiesława Grzeszczyka (rocznica śmierci).

17.00 Roraty: Za + męża i ojca Edmunda Jackiewicz (12. rocznica śmierci), ++ rodziców Marię i Telesfora Szurczak, Helenę i Witolda Jackiewicz, ++ siostry Teresę i Ryszardę.

18.30 Przez wstaw. MB Opolskiej z prośbą o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski w biskupim posługiwaniu w intencji ks. bpa Andrzeja Czai w dniu 54. rocznicy urodzin.

 

Kościół św. Sebastiana

Środa — 13 grudnia 2017 roku

Wspomnienie św. Łucji

6.30 Roraty: Za + Władysława Warianko, ++ Hildegardę, Teofila i Alfreda Zemlok, ++ Stefana, Augustyna i Petronelę Graca, ++ Adelajdę i Zbigniewa Siodłak, ++ Elżbietę Twardoń i Marię Tatuśko.

8.00 Za + matkę Helenę Wycech (20. rocznica śmierci), + ojca Stanisława, + siostrę Krystynę, ++ teściów Wandę i Walentego Szymanek.

16.00 Przez wstaw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w intencji naszej Ojczyzny, a w szczególności członków NSZZ Solidarności Ziemi Opolskiej w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

17.00 Roraty: Z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana Dittricha i o wytrwanie w chorobie.

18.30 Za ++ Krystynę i Krzysztofa Buckich, Hilarego i Helenę Romaniuk.

 

Kościół św. Sebastiana

Czwartek — 14 grudnia 2017 roku

Wspomnienie św. Jana od Krzyża

6.30 Roraty: Za + kolegę Hieronima Socha, jego ++ rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00 Za + męża, ojca i dziadka Włodzimierza Warianko.

17.00 Roraty: Przez wstaw. MB Opolskiej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla brata Jerzego.

Triduum adwentowe: Fides in caritate perficitur

Sprawdzianem wiary jest miłość.

18.30 1. Za + żonę, mamę i babcię Alfredę Marciniak w dniu imienin oraz za wszystkich ++ z rodzin Kowalskich, Nowaków, Wieczorków i Marciniaków.

  1. Przez wstawiennictwo MB Opolskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze wstawiennictwo dla córki Barbary z okazji 50. rocznicy urodzin.

 

Kościół św. Sebastiana

Piątek — 15 grudnia 2017 roku

6.30 Roraty: Za ++ rodziców Alinę i Stefana Mucha, + teściową Annę Rutkowską.

8.00 1. Za ++ Józefę, Halinę i Tadeusza Haremskich oraz ich ++ rodziców.

  1. Za + Jana Suligę (10. rocznica śmierci).

17.00 Roraty: Za + ojca Jerzego (12. rocznica śmierci).

Triduum adwentowe: Fides in caritate perficitur

                                   Sprawdzianem wiary jest miłość.

18.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin Jana Kornek.

 

Kościół św. Sebastiana

Sobota — 16 grudnia 2017 roku

7.00 1. Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Opolskiej i św. Józefa o dar błogosławieństwa Bożego dla wszystkich zaangażowanych w dzieło renowacji katedry, a więc członków Kapituły oraz Stowarzyszenie Crux i dobrodziejów zarówno pomagających materialnie, jak i wspierających modlitewnie.

  1. Za + ojca Eugeniusza Niebylskiego (rocznica śmierci).

8.00 1. Za ++ rodziców Marię i Juliana Ćwiklik oraz chrześniaka Łukasza.

  1. Za + Adama Adamaszek w dniu urodzin.

Wigilia III Niedzieli Adwentu - Gaudete

Kościół katedralny

17.45 Nabożeństwo maryjne

 

Triduum adwentowe: Fides in caritate perficitur

Sprawdzianem wiary jest miłość.

18.30 Za wstawiennictwem MB Opolskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Adelajdy z okazji urodzin i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

 

Kościół katedralny

Niedziela — 17 grudnia 2017 roku

III Niedziela Adwentu - Gaudete

7.00 Za + żonę Bożenę, ++ rodziców Dominikę i Władysława Galla, Pelagię i Maksymiliana Stiller.

9.00 1. Za ++ rodziców Annę i Feliksa Michalik, ++ teściów Janinę i Mikołaja Żygadło, ++ krewnych z obu stron oraz ++ Eugenię i Tadeusza Szmyrko.

  1. Przez wstaw. MB Opolskiej do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo dla Mai z okazji urodzin.

10.30 Suma: 1. Przez wstaw. MB Opolskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej w intencji ojca i dziadka Franciszka Bożej z okazji 70. rocznicy urodzin.

  1. Przez wstawiennictwo MB Opolskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże w intencji Alicji i Kingi Gamroth z okazji rocznicy urodzin.

12.00 Msza familijna: Za + Barbarę Żukowiecką (7. rocznica śmierci) i za wszystkich ++ z rodziny.

15.50 Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00 Za + Zygmunta Śniadeckiego (32. rocznica śmierci).

17.45 Nieszpory niedzielne

18.30 Za + Wandę Joachim (5. rocznica śmierci), + Henryka Joachim, ++ Przemysława i Aleksandra Tańskich.

 

 

 

Do góry