Intencje

Niedziela — 19 marca 2017 roku * III Niedziela Wielkiego Postu
(Liturgiczne obchody uroczystości św. Józefa przeniesione na 20 marca)
7.00 Za ++ Józefę Fegel i Józefa Filarskiego.
9.00 1. Za ++ rodziców Szczepana i Hildegardę Rudyk oraz ++ pokrewieństwo.
2. Za + Zofię Kostecką (1. rocznica śmierci) i za wszystkich ++ z rodziny.
10.30 Suma: Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo Boże i zdrowie dla małżonków obchodzących jubileusze zawarcia związku małżeńskiego.
12.00 Msza familijna: 1. Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Ireny i Joachima z okazji urodzin.
2. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Antoniego z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo w intencji Gertrudy Piernikorz z okazji 85. urodzin oraz w intencji całej rodziny i wszystkich krewnych.
15.50 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
16.00 1. Do Bożej Opatrzności z prośbą o dary Ducha Świętego dla osób, którym udzielony zostanie
sakrament bierzmowania.
2. Za ++ rodziców i dziadków Emilię i Józefa Gralewskich, ++ Władysławę i Bolesława Kamińskich oraz Edmunda Kamińskiego.
17.45 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, które głosi ks. dr Andrzej Demitrów.
18.30 Za + Józefa Gierczuk w dniu imienin i jego + żonę Wiktorię Gierczuk.

Poniedziałek — 20 marca 2017 roku * UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY
6.30 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie w intencji Ingeborgi Okos.
8.00 1. Za ++ Marcina i Elżbietę Ignatz oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Monikę Leszczyńską w 30. dzień po śmierci.
18.30 1. Za + Zbigniewa Radomskiego (3. rocznica śmierci).
2. Za ++ rodziców Władysławę i Zbigniewa Bitka oraz + Marię Cichoń.

Wtorek — 21 marca 2017 roku
6.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty z okazji 32. rocznicy urodzin.
8.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie w intencji Marii Bieniek.
18.30 1. Za + Leszka Krysiaka.
2. Za + Janinę Kucharz.

Środa — 22 marca 2017 roku
6.30 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Opolskiej z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji babci Katarzyny, jej wnuków Mathiasa i Piotra.
8.00 1. Za + matkę Pelagię Lewandowską.
2. Za ++ rodziców Stefanię (16. rocznica śmierci) i Stanisława Rosińskich (30. rocznica śmierci), + brata Ryszarda i wszystkich ++ z rodzin Berglów, Rosińskich i Olesiów.
18.30 Za ++ rodziców i teściów Mariannę i Stanisława Motyl, Anastazję i Piotra Gudek oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Czwartek — 23 marca 2017 roku
6.30 Przez wstawiennictwo św. Franciszka z Asyżu z prośbą, aby Duch Święty kształtował serca kapłanów na wzór Serca Jezusowego oraz o liczne powołania do Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii.
8.00 Za + Rutę Paluch, ++ rodziców Katarzynę i Michała Paluch, ++ Józefinę i Jana Chrostek, + Tadeusza Nawara, + Wiesława Mazurek oraz ++ rodziców i dziadków z obu stron.
17.00 Msza św. szkolna w katedrze: Za + męża Kazimierza Porcz, ++ rodziców z obu stron, + siostrę Marię i + brata Stanisława.
Po Mszy św. rozważanie Drogi Krzyżowej dla dzieci.
18.30 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Opolskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże w intencji wnuczek Wiktorii i Zofii z okazji urodzin.

Piątek — 24 marca 2017 roku
Po Mszach św. błogosławieństwo relikwiami Krzyża św.
6.30 Za + męża Zdzisława Augustynowicza (15. rocznica śmierci), jego ++ rodziców Annę i Edwarda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za ++ rodziców Marcelego (11. rocznica śmierci) i Stanisława Wolaków, ++ dziadków Antoniego i Stefanię Wolaków, Teofila i Kazimierę, + wujka Mieczysława Wiernickich.
8.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
17.45 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
18.30 1. Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Zdybowicza (6. rocznica śmierci), ++ Bronisława i Katarzynę, Stanisława i Weronikę, ++ braci Józefa, Tadeusza i Jana, + siostrę Mariannę, + bratową Barbarę, + bratanicę Grażynę, ++ szwagra Stanisława i Janusza Majchrzaka.
2. Za + ks. prałata Edwarda Kucharza (11. rocznica śmierci).
20.00 Droga Krzyżowa „dla zabieganych” – zapraszamy wszystkich, którzy w tygodniu nie mają czasu na rozważanie Męki Pańskiej.
20.45 Po niej rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach papieskiej inicjatywy modlitewnej „24h dla Pana”. Adoracja będzie trwała całą noc i dzień do wieczornego nabożeństwa. Podczas czuwania będzie okazja do spowiedzi.

Sobota — 25 marca 2017 roku * UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO, DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
7.00 1. Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Opolskiej i św. Józefa z prośbą o dar błogosławieństwa Bożego Dla wszystkich zaangażowanych w dzieło renowacji katedry, a więc członków Kapituły oraz Stowarzyszenie Crux i dobrodziejów zarówno pomagających materialnie, jak i wspierających modlitewnie.
2. Przez wstawiennictwo MB Opolskiej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Kasperek.
8.00 1. Za + męża Józefa Koeniga (3. rocznica śmierci), ++ rodziców, brata i teściów.
2. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Niepokalanej Maryi Dziewicy z prośbą o opiekę i dary Ducha Świętego dla członków Legionu Maryi i ks. Daniela (opiekuna) oraz o rozwój Wspólnoty.
17.45 Nabożeństwo maryjne.
18.30 1. Msza św. dziękczynna za 25 lat kościelnej Metropolii Górnośląskiej.
2. Przez wstawiennictwo Matki Niepokalanej z prośbą o świętość życia dla Pawła i Aleksandra, ich rodziców oraz za dzieci poczęte a zagrożone aborcją.

Niedziela — 26 marca 2017 roku * IV Niedziela Wielkiego Postu LAETARE
7.00 Za ++ Marię i Zofię Wysockie oraz ++ Katarzynę i Franciszka Kolary.
9.00 1. Za + brata Józefa Komor, ++ żonę, syna i bratanka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + męża Władysława Czekańskiego, ++ rodziców Annę i Kazimierza Kozaków, + brata Zygmunta, + bratową Anielę oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 Suma: Przez wstawiennictwo MB Opolskiej z prośbą o Bożą opiekę i dary Ducha Świętego dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i wszystkich zaangażowanych w życie duszpasterskie naszej parafii.
12.00 Msza familijna: 1. Za + Urszulę i ++ z rodziny.
2. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Opolskiej z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz za ++ Annę i Antoniego Twardochleb, Joannę i Stanisława Kukorowskich.
15.50 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
16.00 Do Trójcy Przenajświętszej z prośbą o opiekę nad rodzinami członków Arcybractwa.
17.45 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, które głosi ks. dr Andrzej Demitrów.
18.30 Za + Joachima Staroń oraz ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

Do góry